Wiadomości

  • 7 października 2020
  • wyświetleń: 4136

RM przyjęła strategię rozwoju elektromobilności w gminie

Rada Miejska na posiedzeniu we wtorek, 29 września przyjęła uchwałę w sprawie "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2035". Jej celem jest poprawa mobilności mieszkańców i rozwój nowoczesnej infrastruktury gminy oraz poprawa jakości środowiska na jej terenie.

Testy autobusu elektrycznego - 07.2018
RM przyjęła strategię rozwoju elektromobilności w gminie · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W uchwale wyznaczono pięć celów operacyjnych. W pierwszym z nich, nazwanym "Infrastruktura elektromobilności w przestrzeni publicznej", gmina zakupi elektryczny pojazd dla pracowników Urzędu Miejskiego w celu zachęcenia mieszkańców gminy do rozwiązań związanych z elektromobilnością. Ponadto w pierwszym etapie na terenie gminy powstanie sieć stacji ładowania pojazdów dostępna dla wszystkich jej mieszkańców, zlokalizowana w różnych, strategicznych lokalizacjach - przy PG Silesia, Urzędzie Miasta, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Drugi cel operacyjny to "Niskoemisyjna komunikacja publiczna uwzględniająca potrzeby wszystkich grup mieszkańców". W tym zadaniu PKM Czechowice-Dziedzice prowadzić będzie stopniową modernizację taboru komunikacji publicznej poprzez wymianę autobusów napędzanych silnikami konwencjonalnymi na autobusy zeroemisyjne (zasilane gazem ziemnym i energią elektryczną). Modernizacja taboru rozpocznie się od zlikwidowania najstarszych autobusów będących w zasobie spółki. Ponadto zaplanowano dwie lokalizację stacji ładowania pojazdów komunikacji miejskiej. W pełni zelektryfikowane mają być linie 3, 5 oraz VII. Stacje ładowania mają zostać postawione na terenie zajezdni PKM oraz na pętli przy kopalni "Silesia".

Autobus, pantograf, stacja ładowania
Przykładowa stacja ładowania autobusu w Warszawie · fot. www.wde.warszawa.pl


"Zintegrowany transport uwzględniający wszystkie możliwości poruszania się" to nazwa trzeciego celu. Przewidziano w nim rozbudowę istniejącej na terenie gminy infrastruktury rowerowej poprzez budowę nowych odcinków ścieżek rowerowych wraz infrastrukturą towarzyszącą, rozwój systemu roweru miejskiego wraz z wyposażeniem go w rowery elektryczne oraz hulajnogi elektryczne. W ramach kierunku działania planowana jest również budowa węzłów przesiadkowych, które umożliwią integrację różnych form transportu i ułatwienie podróży mieszkańców. Co ważne, na terenie gminy kontynuowane będą działania związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa transportu drogowego i pieszych poprzez odpowiednie oznakowanie i oświetlenie przejść dla pieszych, montaż prewencyjnych radarowych wyświetlaczy prędkości, modernizację dróg i chodników. Istniejąca infrastruktura będzie na bieżąco dostosowywana do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

W czwartym celu pod nazwą "Elementy Smart City", przewidziany jest montaż tablic informacji pasażerskiej służących do wyświetlania informacji o rzeczywistych i planowanych czasach odjazdów pojazdów oraz komunikatów na podstawie danych uzyskiwanych z systemu oraz tablic informacyjnych. W ramach realizacji strategii prowadzona będzie modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw na oprawy typu LED. Zostaną zastosowane inteligentne rozwiązania: intensywność świecenia opraw będzie dostosowywana do warunków pogodowych, innych źródeł światła czy natężenia ruchu. Działania te przyczynią się do oszczędności energii elektrycznej.

oświetlenie led
W czwartym celu przewidziano modernizację oświetlenia ulicznego na oprawy LED · fot. Energa


W piątym, ostatnim celu pod nazwą "Promocja i edukacja w zakresie elektromobilności", prowadzona będzie działalność edukacyjna prowadzona w placówkach oświatowych na terenie gminy.

Działania związane z elektromobilnością choć niezbędne do realizacji wiążą się z wysokimi nadkładami finansowymi, często przekraczającymi możliwości gminy. Cechuje je także ujemna stopa zwrotu. W związku z tym realizacja przyjętego harmonogramu działań wymaga skorzystania z możliwości
dofinansowań zewnętrznych.

przystanek, fotowoltaika
W naszej gminie powstaną również zielone wiaty przystankowe zasilane systemem fotowoltaicznym · fot. www.mlsystem.pl


Za prawidłową realizację Strategii rozwoju elektromobilności w gminie Czechowice - Dziedzice odpowiadać będzie powołany Zespół ds. elektromobilności składający się m.in. z pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni, którzy byli obecni na sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek, 29 września.

Pełną treść "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2035" publikujemy poniżej.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2020-2035

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.