Wiadomości

  • 8 października 2020
  • wyświetleń: 1609

Październikowe posiedzenie Zarządu ŚZGiP za nami

2 października odbyło się kolejne posiedzenie on-line Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym wziął udział Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic. Podczas spotkania Zarząd Związku przyjął trzy stanowiska w kwestiach ważnych dla samorządów lokalnych.

Październikowe posiedzenie Zarządu ŚZGiP za nami
Październikowe posiedzenie Zarządu ŚZGiP za nami · fot. Śląski Związek Gmin i Powiatów


Zarząd Związku omówił podczas posiedzenia trzy projekty stanowisk, które potem zostały przegłosowane, tj. stanowisko w sprawie:
  • projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy;
  • zmian w kształtowaniu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu umieszczenia odpadów na składowisku;
  • podjęcia prac legislacyjnych w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Ponadto członkowie Zarządu Związku zapoznali się z relacją z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 30 września. Przedstawił ją Mieczysław Kieca, Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Członek Zarządu Związku. Z kolei najważniejsze wnioski z posiedzenia Komisji z 15 września zaprezentował Dyrektor biura Związku, Witold Magryś.

W drugiej części posiedzenia Dyrektor biura Związku omówił również wyniki ankiety dotyczącej wysokości wpływów z tytułu udziału w podatku PIT za miesiące lipiec i sierpień 2020 r. (w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019). Związek od kilku miesięcy monitoruje sytuację w tej dziedzinie, pozyskując na bieżąco odpowiednie dane z gmin i powiatów członkowskich.

mp / czecho.pl

źródło: Śląski Związek Gmin i Powiatów

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.