Wiadomości

  • 20 października 2020
  • wyświetleń: 3978

Będzie zniżka dla mieszkańców kompostujących bioodpady?

We wtorek, 27 października odbędzie się XXIX sesja czechowickiej Rady Miejskiej. W Biuletynie Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiły się projekty uchwał, które będą poddawane pod głosowanie. Jednym z tekstów jest ten w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców kompostujących bioodpady. Na temat tej uchwały może wypowiedzieć się każdy z mieszkańców gminy.

Urząd Miejski,ratusz,Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Jednym z projektów uchwał jest ten w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. Według niej zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Według projektu uchwały, wysokość zwolnienia będzie wynosić 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca uwzględnionego w obliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie będzie obowiązywać po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie, w której właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Na temat tej uchwały wypowiedzieć może się każdy z mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice - od 19 do 26 października prowadzone są konsultacje społeczne w tej sprawie. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Ponadto pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie nabycie przez gminę działki przy ulicy Kruczej. - Mając na uwadze obecne parametry drogi gminnej - ul. Kruczej, niezbędnym stało się pozyskanie dodatkowego gruntu umożliwiającego poszerzenie istniejącego pasa drogowego. W rejonie ulicy Kruczej powstało i wciąż powstaje wiele nowych budynków mieszkalnych, co skutkuje zwiększeniem natężenia ruchu samochodowego na tym terenie i wiąże się z koniecznością usprawnienia warunków komunikacji. Nabycie przez gminę Czechowice-Dziedzice przedmiotowej działki pozytywnie przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników tej drogi i poprawy warunków komunikacyjnych - czytamy w projekcie uchwały.

Według projektów uchwał opublikowanych w BIP gminy Czechowice-Dziedzice, nasza gmina dofinansuje przebudowy dróg na jej terenie, jak na przykład przebudowę ulicy Prusa, ulicy Szkolnej (130 000 zł) oraz ulicy Górniczej na wysokości osiedla "Kolonia" (230 000 zł).

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.