Wiadomości

  • 22 października 2020
  • wyświetleń: 5329

Poseł Koperski zainterweniował w Ministerstwie Klimatu ws. Terpenu

Na terenie posesji przy ulicy Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach składowane były niebezpieczne materiały. Sprawą zainteresował się poseł Przemysław Koperski. Z informacji podanej przez przedstawicieli rządu wynika jednak, że kłopotem powinny zainteresować się samorządy.

Poseł Koperski zainterweniował w Ministerstwie Klimatu ws. Terpenu
Poseł Koperski zainterweniował w Ministerstwie Klimatu ws. Terpenu · fot. Google Maps


Z interpelacją poselską dotyczącą gromadzenia toksycznych odpadów na terenie posesji przy ulicy Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach do ministra klimatu zwrócił się poseł Przemysław Koperski. Chodzi o niepokojącą sytuację, która ma miejsce na terenach po byłym wydziale rafinerii Terpen.

- Terpen został przed laty sprzedany przez rafinerię prywatnej firmie, która specjalizowała się w odbiorze z różnych miejsc Polski odpadów niebezpiecznych. W 2012 roku firma ta uzyskała pozwolenie na taką działalność i zaczęła gromadzić toksyczne pozostałości z różnych form gospodarczej działalności człowieka - smoły, oleje i szlamy oraz wiele innych niebezpiecznych substancji przeterminowanych, nieprzydatnych do użytku. Po jakimś czasie okazało się, że nowi nabywcy nie przestrzegają standardów składowania odpadów ustalonych przez odpowiednie instytucje. Zezwolenie cofnięto i nakazano usunięcie zgromadzonych odpadów. Starostwo bielskie wszczęło procedurę egzekucji administracyjnej, jednak nie przyniosły one rozwiązania problemu. Obecnie jedynym rozsądnym posunięciem byłaby utylizacja niebezpiecznych odpadów - napisał parlamentarzysta.

Jak stwierdził, dodatkowym problemem jest fakt, że w tym roku Departament Ochrony Środowiska w dokumencie skierowanym do jednego z członków grupy "Czechowiczanie dla przyrody" pisał m.in.: "Z informacji, jakimi dysponuje tut. organ, wynika, że w dniu 27 czerwca 2006 r. zostały przeprowadzone oględziny terenu, na podstawie których stwierdzono, że odpady znajdujące się na terenie po byłym składowisku odpadów terpaku zostały wywiezione".

- Jednakże w innym dokumencie, tym razem burmistrza Czechowic-Dziedzic, skierowanym jako wyjaśnienie do szefa radnych Damiana Żelaznego - można przeczytać: "Odnośnie odpadów w postaci Terpaku, jako pozostałości po dawnym zakładzie Terpen położonym przy ul. Pionkowej 8 w Czechowicach-Dziedzicach informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Pszczynie zwróciła się pisemnie w dniu 5 listopada 2019 r. do Starosty Bielskiego o umieszczenie ww. miejsca w wykazie miejsc potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi". Wynika z tego, że na tutejszych terenach znajdują się nie tylko odpady nagromadzone obecnie, ale także te wcześniejsze, zalegające nawet od parunastu lat - podkreślił Koperski.

I jednocześnie zapytał przedstawicieli rządu m.in. o to, "kiedy zostaną podjęte stosowne kroki w celu likwidacji niebezpiecznego składowiska odpadów i jaki jest ostateczny termin jego całkowitego unieszkodliwienia?"

W odpowiedzi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, poinformował, że postępowanie w sprawie usunięcia odpadów należy do miejscowych samorządów. Do sprawy wrócimy.

raz / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.