czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 26 października 2020
  • wyświetleń: 6313

"Beznadziejna" walka o prawne usunięcie odpadów z terenu Terpenu

Wracamy do sprawy czechowickiego Terpenu. Przypomnijmy, na terenie działki przy ulicy Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach składowane zostały niebezpieczne materiały. Chodzi m.in. o te znajdujące się na terenie działającej tam jednej z firm. Sprawą zainteresował się poseł Przemysław Koperski z Lewicy. Tymczasem firma, o którą chodzi, upadła, tym samym samorząd powiatowy został pozbawiony prawnej możliwości zainterweniowania. W 2012 roku w sprawie zakładu interweniował również burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

Reklama

Poseł Koperski zainterweniował w Ministerstwie Klimatu ws. Terpenu
"Beznadziejna" walka o prawne usunięcie odpadów z rafinerii · fot. Google Maps


Z interpelacją poselską dotyczącą gromadzenia toksycznych odpadów na terenie byłej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach do ministra klimatu zwrócił się poseł Przemysław Koperski, o czym pisaliśmy tutaj. Chodzi o niepokojącą sytuację, która ma miejsce na tych terenach.

- Terpen został przed laty sprzedany przez rafinerię prywatnej firmie, która specjalizowała się w odbiorze z różnych miejsc Polski odpadów niebezpiecznych. W 2012 roku firma ta uzyskała pozwolenie na taką działalność i zaczęła gromadzić toksyczne pozostałości z różnych form gospodarczej działalności człowieka: smoły, oleje i szlamy oraz wiele innych niebezpiecznych substancji przeterminowanych, nieprzydatnych do użytku. Po jakimś czasie okazało się, że nowi nabywcy nie przestrzegają standardów składowania odpadów ustalonych przez odpowiednie instytucje. Zezwolenie cofnięto i nakazano usunięcie zgromadzonych odpadów. Starostwo bielskie wszczęło procedurę egzekucji administracyjnej, jednak nie przyniosły one rozwiązania problemu. Obecnie jedynym rozsądnym posunięciem byłaby utylizacja niebezpiecznych odpadów - napisał parlamentarzysta.

I jednocześnie zapytał przedstawicieli rządu m.in. o to, "kiedy zostaną podjęte stosowne kroki w celu likwidacji niebezpiecznego składowiska odpadów i jaki jest ostateczny termin jego całkowitego unieszkodliwienia?" W odpowiedzi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska poinformował, że postępowanie w sprawie usunięcia odpadów należy do miejscowych samorządów.

Jak dowiedzieliśmy się w bielskim starostwie, w 2012 roku starosta na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, cofnął bez odszkodowania zezwolenie na zbieranie odpadów przez jedną z firm na nieruchomości przy ul. Pionkowej 8 w Czechowicach-Dziedzicach.

W związku niewywiązaniem się przez dłużnika z obowiązku usunięcia odpadów w 2017 roku wystawiono tytuł wykonawczy, a następnie wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji. Jego celem było doprowadzenia do wykonania obowiązku usunięcia odpadów pozostałych po prowadzonej działalności. W ramach postępowania dokonano oględzin nieruchomości, oraz wezwano i nałożono na zobowiązaną grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązku, której egzekucja okazała się bezskuteczna - poinformowała Magdalena Fritz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

Z kolei w 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście ogłosił upadłość firmy, co spowodowało, że umorzono wszczęte postępowania, m.in. egzekucyjne. — Nastąpiło to przed wyegzekwowaniem obowiązku i dochodzonych świadczeń w jakiejkolwiek części. Oznacza to, że podejmowane, zgodnie z prawem i kompetencjami powiatu działania w celu usunięcia odpadów pozostałych po działalności firmy pozostają na obecną chwilę bezskuteczne - informuje przedstawicielka starostwa bielskiego.

Warto też zauważyć, że w sprawie Terpenu interweniował już w 2012 roku burmistrz Czechowic-dziedzic, Marian Błachut, o czym informowaliśmy między innymi tutaj. Osiem lat temu samorządowiec zlecił przeprowadzenie kontroli przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy współudziale Straży Miejskiej. Kontrola potwierdziła obawy mieszkańców, ponieważ na starej instalacji jest prowadzona utylizacja odpadów. W związku z tym wystąpił do Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska o przeprowadzenie rekontroli w tym zakładzie, ponadto sprawa została również zgłoszona do prokuratury.

mp, raz / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.