Wiadomości

  • 31 października 2020
  • wyświetleń: 1499

Konsultacje społeczne nt. współpracy UM z organizacjami pozarządowymi

Za nami:

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Plac Jana Pawła II, fontanna, Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


- Konsultacje przeprowadzone zostaną w trybie uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

- Forma konsultacji polega na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych opinii na wniosku znajdującym się w załączniku w sprawie Programu, które można składać na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach - dodaje czechowicki magistrat.

Konsultacje rozpoczęły się w piątek, 30 października, a zakończą się w czwartek, 12 listopada.

Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Wniosek o konsultacje projektu

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.