Wiadomości

  • 4 listopada 2020
  • 8 listopada 2020
  • wyświetleń: 7548

[FOTO] Biała piana w rzece Wapienica. Źródło wciąż nieznane

Biała piana pojawiła się we wtorek, 3 listopada wieczorem w korycie rzeki Wapienica - to dopływ Iłownicy, która wpada do Wisły. Służby jak dotąd nie zidentyfikowały źródła zanieczyszczenia. Wyników analiz próby wody pobranej z potoku Rudawka możemy spodziewać się w następnym tygodniu. Przebieg interwencji przedstawia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Nieznana substancja w korycie rzeki Wapienica - 03.11.2020 · fot. Nadesłane przez czytelnika


Jak poinformowała nas st. kpt. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, do interwencji strażaków w tej sprawie doszło przy ulicy Spacerowej w Mazańcowicach, gdzie okoliczni mieszkańcy zauważyli białą pianę w korycie rzeki Wapienica. Strażacy przeprowadzili pomiary - odczyn na obecność kwasów i zasad dał wynik obojętny, a kontrola pod względem obecności substancji ropopochodnych - negatywny. Nie było zagrożenia dla środowiska. Nie wiadomo również, jakie jest źródło pochodzenia substancji. Sprawę przekazano policji.

Zapytanie w tej sprawie wysłaliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, który przedstawił przebieg interwencji.

- Nasze działania miały miejsce w obrębie potoku Rudawka w Mazańcowicach. We wtorek 3 listopada wpłynęło do nas zawiadomienie o jego zanieczyszczeniu. W związku z tym inspektorzy udali się na miejsce zdarzenia i pobrali do badań próbę wody, na wlocie potoku do stawu hodowlanego, którego właściciel był osobą zgłaszająca zanieczyszczenie. Następnie, w obecności osoby interweniującej, inspektorzy przeprowadzili oględziny terenu wzdłuż pokotu Rudawka. W ich wyniku ustalono, do którego miejsca zauważalne jest zanieczyszczenie (wysokość ul. Przemysłowej przy moście i Bieszczadzkiej w Międzyrzeczu Górnym). Powyżej, w okolicy ulicy Strażackiej, w czasie kiedy prowadzone były oględziny, zanieczyszczenie nie było widoczne - tłumaczy Małgorzata Zielonka, Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego i rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

- Inspektorzy ustalili, że na odcinku pomiędzy wspomnianymi wyżej miejscami znajdują się dwie firmy produkcyjne. W jednej z nich przeprowadzona została kontrola interwencyjna wylotu z kanalizacji deszczowej, który wpływa do potoku Rudawka. Inspektorzy nie stwierdzili jednak zanieczyszczeń. W tej sytuacji rozpoznali teren wokół koryta potoku na wysokości drugiej z firm. Stwierdzili na nim inne dopływy Rudawki. Na jednym z dopływów, pochodzącym z okolicy drogi krajowej S52, występowało zanieczyszczenie w postaci piany. Tereny przyległe do dopływu, wzdłuż ul. Księdza Józefa Londzina, zostały poddane oględzinom następnego dnia rano. Śladowe ilości piany widoczne były w miejscu spiętrzenia wody z rowu melioracyjnego, stanowiącego prawdopodobnie dopływ do potoku Rudawka. W związku z niemożliwością ustalenia, skąd może pochodzić zanieczyszczenie, inspektorzy kontaktowali się ze strażą pożarną w Bielsku-Białej, jednak z uzyskanych informacji wynikało, że strażacy także nie zidentyfikowali źródła zanieczyszczenia. Okolicznością utrudniającą identyfikację były warunki atmosferyczne - silne opady deszczu sprawiły szybkie przemieszczanie się zanieczyszczenia. Wyników analiz próby wody pobranej z potoku Rudawka spodziewamy w następnym tygodniu. - relacjonuje przebieg prac służb M. Zielonka.

- Telefoniczne zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Wapienicy wpłynęło do nas 3 listopada wieczorem po godzinie 18.00. Inspektor, który je przyjął, był wówczas na innej interwencji w terenie, poprosił w związku z tym o przesłanie danych za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. W związku z tym, że informacje nie zostały do nas przesłane, a także dlatego, że niemożliwe było zidentyfikowanie źródła zanieczyszczeń w trakcie kontroli interwencyjnej - będziemy występowali do straży pożarnej oraz policji w Bielsku-Białej o oficjalne potwierdzenie informacji publicznie dostępnych, a mianowicie informacji na temat wyników pomiarów prób wody, przeprowadzonych przez straż pożarną oraz o planowane działania policji - czytamy dalej w odpowiedzi WIOŚ na nasze zapytanie.

Więcej informacji wkrótce.

ar, mp, sid / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.