Wiadomości

  • 10 listopada 2020
  • wyświetleń: 1450

55 mln zł dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii Covid-19

Zakończono ocenę III rundy konkursu Inwestycje w MŚP. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał kolejne projekty do dofinansowania

Do sektora MŚP trafi kolejna część unijnego dofinansowania, w ramach konkursu "Inwestycje w MŚP", które łącznie stanowi już obecnie kwotę prawie 200 mln złotych. Środki te pomogą utrzymać konkurencyjność oraz miejsca pracy w czasie pandemii.

- Śląski Pakiet dla Gospodarki się sprawdza. Widzimy, że nasze działania trafiły w oczekiwania przedsiębiorców w województwie śląskim. Najlepszym potwierdzeniem jest trzecia runda konkursu "Inwestycje w MŚP". Osoby prowadzące działalność gospodarczą złożyły ponad 2200 wniosków, najwięcej w historii. To pokazuje jak wielkie zainteresowanie było zaproponowanymi dotacjami. Nie podeszliśmy do tych konkursów na zasadzie: "kto pierwszy ten lepszy", jak to miało miejsce w innych regionach i skończyło się tam nie najlepiej. Nasza pomoc dla gospodarki jest bardzo przemyślana i jak widać jest dobrze odbierana przez przedsiębiorców - podsumowuje Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Spośród 348 wniosków złożonych w III rundzie konkursu, 297 zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Ostatecznie dotację otrzyma 99 przedsięwzięć na kwotę dofinansowania przekraczającą 55 mln złotych. Większość co do zasady, stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa, dla których każda runda przewidywała wyższą kwotę alokacji. Tym razem wsparcie otrzymają 83 mikro i małe firmy oraz 16 średnich.

- Staramy się jeszcze zwiększyć pulę pieniędzy przeznaczonych na pomoc firmom, które ucierpiały w wyniku pandemii Covid-19. Spośród tych wielu dobrych projektów, złożonych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, którym nie udało się uzyskać dofinansowania z powodu braku środków, przygotowana została lista rezerwowa. Mam nadzieję, że im również będzie można przyznać dotację - podkreśla Wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Przedsiębiorstwa wprost wskazywały konieczność doinwestowania w kierunku zmiany działalności, jaką wymogła pandemia Covid-19. Znalazły się też takie, które w kryzysie zdrowia publicznego dostrzegły niszę np. obiekty sportowe, kluby fitness wprowadzające wyspecjalizowane usługi bądź przedsiębiorstwa działające w sektorze opieki medycznej z ofertą wsparcia seniorów, także tych, dotkniętych COVID-19, potrzebujących kompleksowej pomocy w procesie dochodzenia do zdrowia.

- Wyniki oceny kolejnej rundy potwierdzają tendencje zaobserwowane od początku naboru. O pomoc starały się firmy, szczególnie poszkodowane w wyniku pandemii Covid-19, niemniej spora część podkreślała innowacyjność swoich pomysłów, co również było punktowane. Dominują i tym razem branże: gastronomiczna, kosmetyczna, hotelarska, szeroko rozumiana turystyka oraz usługi medyczne w tym rehabilitacyjne. Z możliwości dywersyfikacji działalności, którą dawał nabór "Inwestycje w MŚP" skorzystało kilka firm, prowadzących do tej pory restauracje bądź zajmujących się organizacją imprez - podsumowuje Krzysztof Spyra, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dokonało oceny trzech rund konkursu "Inwestycje w MŚP". Warto zaznaczyć, że do weryfikacji wniosków przystępowano bezpośrednio po zamknięciu każdej edycji, dzięki czemu fundusze trafiają szybciej do potrzebujących firm. Pod koniec czerwca środki przekazane zostały 112 podmiotom na łączną kwotę ponad 67 mln złotych, kolejna runda zakończyła się podpisaniem umów dla 111 firm, które otrzymały ponad 66 mln złotych w dotacjach. Do tej pory udało się wspomóc 322 przedsiębiorstwa z województwa śląskiego.

Do rozstrzygnięcia pozostała ostatnia, IV runda, w której wpłynęła rekordowa ilość wniosków. W weryfikację ponad 1480 projektów zaangażowani zostali po przeszkoleniu wszyscy pracownicy ŚCP, by usprawnić proces oceny formalnej i merytorycznej.

Przypomnijmy - województwo śląskie, w momencie wystąpienia pandemii COVID-19 zareagowało szybko i jako jedno z pierwszych opracowało narzędzie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostało wdrożone 6 kwietnia w formie Śląskiego Pakietu dla Gospodarki z kwotą ponad 1 mld złotych. III Filar skierowany do firm z regionu obejmował konkurs "Inwestycje w MŚP", który udało się wprowadzić dzięki błyskawicznym zmianom w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego. W marcu, przedsiębiorcy zostali poinformowani o planowanym uruchomieniu konkursu na specjalnych zasadach, uwzględniających wyjątkową sytuację, związaną z kryzysem zdrowia publicznego w branżach szczególnie dotkniętych skutkami pandemii - gastronomia, turystyka, hotelarstwo, przemysł czasu wolnego, handel detaliczny, usługi kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne. Dofinansowanie przeznaczone było dla mikro (także jednoosobowych działalności gospodarczych), małych i średnich firm z regionu, a jego celem było wsparcie inwestycji, bieżących kosztów prowadzenia działalności i utrzymanie miejsc pracy.

Fundusze można było przeznaczyć na zakup nowych oraz używanych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, specjalistycznych środków transportu czy przeprowadzenie prac modernizacyjnych, podnoszących jakość świadczonych usług, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów. Projekty można było składać także w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania ustalona została na poziomie 800 tys. zł, natomiast nie przewidywano kwoty minimalnej, co oznacza, że przedsiębiorcy mogli dostosować dofinansowanie do swoich potrzeb - w czterech rundach zarejestrowano wnioski np. na kwoty kilkunastu tysięcy złotych, nie brakło także takich, które wykorzystywały górną granicę przewidzianą do wsparcia. Przyznane dofinansowanie obejmuje aż 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Rosnąca ilość składanych wniosków w rundach, przekraczających wstępną alokację 76 mln złotych, skłoniła Zarząd Województwa do wynegocjowania z Komisją Europejską zgody na przesunięcie dodatkowych środków na dotacje dla przedsiębiorców. Ostatecznie pula na konkurs wzrosła do 270 mln złotych.

BM / czecho.pl

źródło: Urząd Marszałkowski

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Koronawirus

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Koronawirus" podaj