Wiadomości

  • 13 listopada 2020
  • 14 listopada 2020
  • wyświetleń: 3944

Rozpisano nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach rozpisał nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na 2021 rok. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia to ponad 12 milionów złotych.

Odpady, śmieci, kontenery, eko plus
Rozpisano nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie śmieci · fot. mp / czecho.pl


Jak czytamy w ogłoszeniu przetargowym, przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Czechowice-Dziedzice, na których zamieszkują mieszkańcy. Szacunkowa wartość zamówienia, bez uwzględnienia podatku VAT, to 12 151 738.50 złotych.

Czechowicki Urząd Miejski przewidział ekologiczny charakter zamówienia w kryteriach oceny ofert - w kryterium "Edukacja ekologiczna" oceniany będzie zadeklarowany poziom recyklingu. Kryterium "Aspekt środowiskowy" będzie rozpatrywane na podstawie liczby pojazdów spełniających normę emisji spalin "Euro IV" lub wyższą.

- Ocenie będzie podlegać przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania do realizacji rozszerzonej edukacji ekologicznej w zakresie przygotowania i dystrybucji ulotek na zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz przeprowadzenia konkursu o tematyce związanej z nowymi zasadami selektywnego zbierania odpadów w placówkach oświatowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice - czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), bezpośrednio z terenu nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych odbierane będą papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowanie wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady bio (za wyjątkiem nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów) oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, czyli PSZOK, przyjmowane będą odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych z podziałem na wymienione frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady bio, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - do 8 sztuk rocznie z nieruchomości, odpady budowlane i rozbiórkowe - do 2 Mg rocznie z nieruchomości, odpady tekstyliów i odzieży, odpady zielone oraz popiół.

Ponadto zadaniem firmy, która wygra przetarg, będzie wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki lub kontenery na pozostałe odpady komunalne, w pojemniki na popiół oraz w pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane. Pełną treść SIWZ publikujemy poniżej (plik pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice).

Specyfikacja usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zamawiający wymaga, aby osoby zatrudnione przy obsłudze specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, pracownicy PSZOK oraz osoby zbierające odpady komunalne, były zatrudnione na umowę o pracę. Firmy chcące wziąć udział w przetargu mogą składać swoje oferty do poniedziałku, 30 listopada do godziny 8.00. W ten sam dzień, w południe, nastąpi otwarcie ofert.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.