Wiadomości

  • 19 listopada 2020
  • wyświetleń: 2608

Podczas konsultacji społecznych nie było żadnych uwag do projektu

Burmistrz Czechowic-Dziedzic ogłosił wyniki przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czechowice-Dziedzice z organizacjami pozarządowymi oraz z pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


O konsultacjach do tej uchwały portal czecho.pl informował 31 października tutaj. Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

- Forma konsultacji polegała na możliwości wyrażania przez organizacje pozarządowe pisemnych opinii w sprawie Programu, które można było składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Konsultacje rozpoczęły się 30 października, a zakończyły 12 listopada. W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt programu publikujemy poniżej (pochodzi on z Biuletynu Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice). Uchwała w sprawie programu zostanie poddana pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, która odbędzie się we wtorek, 24 listopada.

Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.