Wiadomości

  • 21 listopada 2020
  • 22 listopada 2020
  • wyświetleń: 11022

Będzie nowa infrastruktura i ścieżki rowerowe, m.in. do Bielska-Białej

Stworzenie nowych tras rowerowych, między innymi łączącej naszą gminę z Bielskiem-Białą, zapowiedział w odpowiedzi na interpelację radnego Jerzego Bożka burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

rower, ścieżka rowerowa, las, kolarze
Będą nowe ścieżki rowerowe, m.in. do Bielska-Białej · fot. UM Tychy


Zapytanie do burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie stworzenia "Programu rozwoju infrastruktury rowerowej dla gminy Czechowice-Dziedzice", skierował na początku września radny Jerzy Bożek. - W sierpniu 2018 roku złożyłem stosowny wniosek budżetowy z uzasadnieniem o potrzebie utworzenia dokumentu. Wniosek ten w budżecie na 2019 rok nie został uwzględniony. Na sesji budżetowej 18 grudnia 2018 roku o potrzebie utworzenia takiego dokument przypomniałem ponownie. Otrzymałem wówczas zapewnienie, że z pierwszych wolnych środków, które się ukażą w 2019 roku, będą podjęte działania w tym kierunku - zwrócił uwagę Jerzy Bożek, członek Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

- Ponieważ do dnia dzisiejszego taki dokument się nie pojawił (do września 2020 roku - przyp. czecho.pl), chciałem zapytać, czy deklaracja - zobowiązanie złożone 18 grudnia 2018 roku na sesji budżetowej jest nadal aktualna? Oraz czy dokument ten będzie opracowany w 2021 roku - o co niniejszym pismem ponownie wnioskuję? - czytamy w piśmie radnego.

W minioną środę, 18 listopada na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Czechowice-Dziedzice pojawiła się odpowiedź na zapytanie samorządowca. - W odpowiedzi na Pana pismo (...) informuję, ze jest planowane podjęcie działań w tym kierunku w 2021 roku i zadanie takie - wraz ze środkami finansowymi na ten cel w kwocie 10.000,00 złotych w rozdz. "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - wprowadzono do planu budżetowego biura Centrum Edukacji Ekologicznej, które ma w zakresie swoich kompetencji prowadzenie działań gminy w przedmiocie turystyki, w tym rowerowej - czytamy w odpowiedzi Mariana Błachuta, burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa przy ulicy Węglowej · fot. SK


- Deklaracja, o której pan wspomina, jest jak najbardziej aktualna. Działania w kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej zostały już w tym roku podjęte - wolne środki, które pojawiły się w budżecie gminy w 2019 roku, już w marcu przeznaczono na projekt "Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu" realizowany przez biuro CEE w bieżącym roku - zwraca uwagę samorządowiec. Portal czecho.pl pisał o tym tutaj, przy okazji informacji o stworzeniu przy CEE Punktu Informacji Turystycznej.

- Punkt ten ma być centralnym miejscem gminnej infrastruktury turystycznej i rowerowej, toteż właśnie w oparciu o niego będą prowadzone działania w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów i dopiero z jego uwzględnieniem można podjąć dalsze działania planistyczno-koncepcyjne w przedmiocie turystyki, w tym m.in. w zakresie wytyczania szlaków turystycznych i tras rowerowych. Budowa Punktu Informacji Turystycznej dedykowanego m.in. rowerzystom stanowi punkt wyjścia do dalszych działań w zakresie turystyki rowerowej, które muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, uporządkowany i planowy. W chwili składania deklaracji nie było jeszcze wiadomo, czy uda się pozyskać dofinansowanie na ten projekt, a gdy już się udało, to - zgodnie z od wielu lat praktykowanym pierwszeństwem - podjęliśmy się, w ramach rozwoju infrastruktury rowerowej, w pierwszej kolejności realizacji takiego projektu, na który udało nam się pozyskać środki zewnętrzne - czytamy dalej.

rower
Będą nowe ścieżki rowerowe, m.in. do Bielska-Białej · fot. pixabay.com


- W pobliżu będzie budowana kładka pieszo-rowerowa, która połączy PIT oraz - przez niedawno udostępnioną mieszkańcom Dolinę Potoku Czechowickiego - centrum miasta z najbardziej atrakcyjnymi turystycznie naturalnymi terenami gminy, jakimi są Górny Las i Podraj , gdzie planuje się wytyczenie m.in. nowych tras rowerowych - dodaje Błachut.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego, w przyszłości ma być również wybudowana ścieżka rowerowa łącząca nasze miasto z Bielskiem-Białą. Jednak najpierw trzeba poczekać na pełne opracowanie dokumentu "Koncepcja głównych tras rowerowych dla miasta Bielsko-Biała", który jest tworzony na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

rowerowa
Trasa rowerowa w bielskich Komorowicach · fot. UM Bielsko-Biała


- Chcemy zaczekać, aż takt dokument będzie gotowy, aby móc w jak najbardziej pełnym stopniu dopasować naszą gminną infrastrukturę rowerową do tego wiodącego pod względem tego typu infrastruktury i kluczowego dla turystyki rowerowej w ramach naszej wspólnej aglomeracji partnera. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać, iż nasz program powinien w sposób oczywisty uwzględniać uwarunkowania płynące z bielskiej koncepcji tak, aby infrastruktura rowerowa obu, sąsiadujących ze sobą miast, była spójna i zapewniała najwyższy komfort użytkowania - podkreśla burmistrz Czechowic-Dziedzic.

- Ponadto, w odpowiedzi na przedstawiane przez Pana Radnego Jerzego Bożka zapytania planuje się podjęcie tematyki rowerowej m.in. na forum Rady Miejskiej, dzięki czemu działania realizowane przez gminę w tym zakresie będą miały charakter komplementarny, spójny i kompleksowy, a przy tym pozwalający na stworzenie - o ile uda się pozyskać kolejne środki zewnętrzne na ten cel - na terenie gminy takiej infrastruktury dla rowerzystów, z której będziemy mogli przez lata być dumni - podsumowuje Błachut.

biały rower w Czechowicach-Dziedzicach
"Biały rower", postawiony tuz obok stacji Orlen na ulicy Traugutta, upamiętniający śmierć rowerzysty · fot. Jerzy Bożek


Kilka dni temu na BIP gminy Czechowice-Dziedzice pojawiła się również informacja, w jaki sposób Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej poprawił bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych wzdłuż ulic Traugutta oraz Węglowej (obie drogi mają status dróg powiatowych). Jak się dowiadujemy, w sierpniu przeanalizowano istniejące oznakowanie, wniesiono korekty do projektu organizacji ruchu, wprowadzono dodatkowe oznaczenia w terenie i skorygowano ustawienie znaków pionowych. Zadania te wykonano również na wniosek radnego Jerzego Bożka, który apelował o poprawę bezpieczeństwa na obu ciągach komunikacyjnych dla rowerzystów.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.