Wiadomości

  • 20 listopada 2020
  • wyświetleń: 5405

Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem

Mandatem w wysokości 500 złotych został ukarany jeden z mieszkańców Czechowic-Dziedzic, który wylewał fekalia ze swojego osadnika na grunt i drogę. Jak tłumaczył mężczyzna, wszystko przez przepełniony zbiornik. W naszym artykule tłumaczymy, dlaczego takie działanie jest nielegalne i niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt.

Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem
Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem · fot. Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 listopada. Około godziny 20.00 patrol straży miejskiej obserwując ulicę Żbika w Czechowicach-Dziedzicach, zauważył mokrą nawierzchnię jezdni na długości około 130 metrów oraz unoszący się nieprzyjemny zapach fekaliów. - Strażnicy zlokalizowali źródło wycieku. Były to nieczystości z przydomowego osadnika, które wylewał właściciel z uwagi na przepełniony zbiornik. Jak się okazało dokonał on przekopu wokół osadnika i skierował strumień fekaliów na drogę oraz sąsiednie grunty. Mężczyzna próbował tłumaczyć, że w sobotę doszło do awarii lecz nic od tamtego czasu nie wykonał w tym kierunku aby wezwać firmę asenizacyjną do opróżnienia osadnika, czyli szamba. Sprawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych - relacjonuje straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach.

Dlaczego wylewanie fekaliów na drogi i grunty jest zabronione i niebezpieczne dla środowiska? Ścieki z szamba to siedlisko bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia. Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych. Warto też wiedzieć, że w takim zbiorniku mogą znajdować się ludzkie pasożyty jak glista ludzka czy tasiemiec. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w szambo albo przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach.

Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem
Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem · fot. Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Odprowadzanie nieczystości ciekłych inaczej niż sposobami opisanymi powyżej jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są one wylewane, na przykład do rowu, na pole rolne, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 5000 zł. Każdy właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą, posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za takiej usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.

- Jeśli wylewasz szambo na swoją działkę, zapewne masz groźne bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, wodzie, na roślinach, warzywach itp. Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wirusów, bardzo niebezpiecznych dla życia, np. bakteria E.Coli i Salmonella. Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu. Objawy zakażenia salmonellą: bóle brzucha, gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą się odwodnić, więc często konieczna bywa hospitalizacja. Tego typu ścieki, oprócz bakterii kałowych, mogą zawierać pochodzące z detergentów fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Z kolei pałeczki okrężnicy mogą skazić warzywa. Niestety, mycie ich przed jedzeniem nie zapewnia pełnej ochrony - możemy przeczytać w folderze informacyjnym, który kilka lat temu był przygotowany przez jedną z polskich gmin.

Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem
Mężczyzna wylewał fekalia na grunt i drogę, został ukarany mandatem · fot. Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Warto również dodać, że na sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, która odbędzie się we wtorek, 24 listopada pod głosowanie zostanie poddana uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Czechowice-Dziedzice. Jak czytamy w projekcie uchwały, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy, określona zostanie górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w wysokości 40,00 zł brutto za 1 m3.

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.