czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 11 grudnia 2020
  • wyświetleń: 861

Duża ilość niespożytkowanego gruzu na budowie - przeczytaj, co robić

Materiał partnera:

Odbiór gruzu z budowy to jedna z tych spraw, z którą osoby remontujące czy budujące dom długo zwlekają. Jako że głównie skupiają się na samych robotach budowlanych czy wykończeniowych, sprzątanie po pracach tego typu często zostawiane jest na sam koniec, a gruz nierzadko długo po zakończonym remoncie pozostaje jeszcze na terenie posesji. Nie każdy wie, że nie można pozwalać na zaleganie takich pozostałości przez długi czas.

Duża ilość niespożytkowanego gruzu na budowie - przeczytaj, co robić


Znajdź firmę utylizującą gruzZagadnienia składowania i wywozu gruzu mają swoje określone zasady, które zawarte są w ustawie z 14 grudnia 2012 r.[1]. Warto poznać zapisy tej ustawy chociażby po to, aby uchronić się przed konsekwencjami, jakimi grozi niewłaściwe postępowanie z gruzem budowlanym. Co oznacza niewłaściwe postępowanie? Otóż gruz nie może zalegać w nieskończoność - jest materiałem, który powinien jak najszybciej trafiać na składowiska odpadów. Najlepiej zdecydować się na regularne wywozy, aby nie przeszkadzał w pracach budowlanych i nie zanieczyszczał okolicznej gleby. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy zatem warto zaopatrzyć się w pojemniki do jego składowania. Kontenery na gruz w Warszawie czy innym większym mieście bez trudu można wypożyczyć. W mniejszych miastach również - na ogół wpisując w wyszukiwarkę hasło np. "wywóz gruzu Warszawa" okaże się, że firmy oferujące te usługi chętnie dojeżdżają do podmiejskich miasteczek i wsi. Firma może zapytać o wielkość przeprowadzanego remontu oraz ilość spodziewanego gruzu - dzięki temu łatwiej będzie jej zaproponować odpowiedniej wielkości kontener. W razie gdyby wyliczenia okazały się niedoszacowane, i pojemnik okazał się zbyt mały, zawsze można się ponownie skontaktować, wyjaśnić sytuację i poprosić o wymianę na większy lub umówić się na szybszy wywóz i podstawienie nowego, pustego kontenera.

Groźne konsekwencjeJeżeli nie dostosujemy się do przepisów i nie będziemy posiadali odpowiedniego, wydzielonego miejsca do składowania odpadów, możemy spodziewać się konsekwencji administracyjnych bądź karnych. Urzędnicy mają wówczas prawo wydać decyzję, z której wynikać będzie, że właściciel gruzu musi usunąć go w wyznaczonym przez urząd terminie. Usunięciem gruzu będzie oczywiście wywiezienie go na składowisko. W przypadku, gdy mimo takiego nakazu nadal uchylać będziemy się od swoich powinności, musimy liczyć się z karą grzywny lub aresztu.

Pamiętajmy, że pozbycie się gruzu poprzez składowanie go w śmietniku komunalnym to nie jest rozwiązanie. Działając w ten sposób możemy narazić się na dodatkową karę, tym razem ze strony spółdzielni mieszkaniowej. Odpady poremontowe nie mogą znajdować się w śmietnikach komunalnych, ponieważ nie są tego typu odpadami!

Absolutnie niedopuszczalne jest też wywożenie gruzu w przypadkowe, dzikie miejsca, takie jak lasy, polany, itp. Według litery prawa jest to wykroczenie: nielegalna utylizacja odpadów. Grożą za nią bardzo surowe kary. Dlaczego? Legalne wysypisko nie bez powodu spełnia zawsze pewne warunki, które zagwarantują bezpieczeństwo magazynowania odpadów dla środowiska naturalnego, a tym samym dla zdrowia nas wszystkich. Między innymi chodzi tutaj o kwestię czystości wód gruntowych, powierzchniowych czy podziemnych, brak ryzyka samozapłonu i unieszkodliwianie substancji potencjalnie niebezpiecznych. Na dzikim wysypisku te normy bezpieczeństwa nie istnieją i postępowanie z gruzem w ten sposób jest skrajnie szkodliwe i surowo napiętnowane. Ponadto jeśli gruz trafi w miejsce do tego przeznaczone, zostanie poddany selekcji i w pewnym stopniu ponownie wykorzystany - odpowiednio zmielony przez specjalne maszyny gruz jest np. często stosowany jako podsypka używana do wzmocnień fundamentów.

Najlepiej nie dopuszczać do sytuacji, kiedy podczas budowy lub remontu odpady bardzo długo pozostają na posesji. Nie tylko utrudni to roboty budowlane czy remontowe, ale też jest niebezpieczne z punktu widzenia bhp. Już na etapie planowania warto więc nawiązać kontakt z firmą świadczącą wywóz gruzu Warszawa, która od A do Z w pełni i na bieżąco zajmie się niechcianymi materiałami, a my będziemy mieli problem z głowy.

[1] Dz.U. 2020 poz. 797 isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797