Wiadomości

  • 17 grudnia 2020
  • 18 grudnia 2020
  • wyświetleń: 3942

Górne: Problemy z brunatną wodą i wyłączeniem dostaw

Od pana Wiesława, jednego z naszych czytelników otrzymaliśmy wiadomość wraz z nagraniem, że na terenie Czechowic Górnych nagminnie wyłączane jest dostarczanie wody. Jak zauważał nasz czytelnik, po włączeniu magistrali woda w kranie jest silnie zanieczyszczona. Zwróciliśmy się do PWiK w tej sprawie.- Jestem mieszkańcem osiedla Czechowice Górne. Od dłuższego czasu modernizowany jest wodociąg na ulicy Kopernika. Z tego powodu nagminne są wyłączenia wody bez powiadomienia mieszkańców, a woda, która leci po włączeniu wodociągu - to jest błoto, które niszczy nasze zdrowie i urządzenia w domu. Są to tak zwane "metale ciężkie". Wodociąg nie jest płukany przed udrożnieniem! - zauważa pan Wiesław, jeden z naszych czytelników.

O komentarz w sprawie poprosiliśmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach. - Sposób dostarczania wody na teren obszaru Czechowic-Dziedzic, w tym Czechowic Górnych można porównać do schematu drzewa. Jego gruby pień to magistrala wodociągowa, gałęzie to sieci rozdzielcze (coraz cieńsze), a liście to poszczególne gospodarstwa domowe. Taki schemat sieci przejęło powstałe siedem lat temu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. - tłumaczy PWiK.

- Odnosząc się do maila mieszkańca informujemy, że ze względu na bardzo zły stan techniczny głównej sieci zasilającej obszar Czechowic Górnych (pień drzewa j.w.) zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Czechowice-Dziedzice na lata 2018-2020 PWiK wykonywał przebudowę obejmującą wymianę i przebudowę wodociągu w ulicy Kopernika, w tym przejście pod Drogą Krajową Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Prace polegały na modernizacji starego, awaryjnego stalowego wodociągu o łącznej długości 500 metrów bieżących - zauważa miejska spółka.

- Oprócz wymienionych wyżej prac we wskazanym przez mieszkańca obszarze dochodziło wcześniej do wielu awarii, co zresztą było przyczyną wytypowania kilka lat temu do przebudowy całej magistrali wodociągowej. Awaryjność magistrali oraz prace modernizacyjne powodowały brak ciągłości i zmienność natężenia przepływu wody i wiązały się z wyłączaniem czynnych przewodów wodociągowych (cienkie gałęzie j.w.), powodując brak dostaw wody do poszczególnych gospodarstw domowych - dodaje przedsiębiorstwo.

- Dodatkowym utrudnieniem w dostarczaniu wody na obszarze wysoko położonych Czechowic Górnych jest to, iż jest to jedyna dzielnica do której woda dostarczana jest poprzez podnoszącą ciśnienie przepompownię wody zasilaną energią elektryczną. Dlatego też każde wyłączenie prądu (awaryjne lub planowane) powoduje niezależne od nas problemy z dostawą wody na ten obszar - podkreśla.

- Ważnym jest jednak, że zarówno w przypadkach planowanych wyłączeń dostaw wody jak i prac związanych z usuwaniem awarii Spółka za każdym razem informowała mieszkańców o tych zdarzeniach. Spółka przekazuje tego typu informacje w sposób tradycyjny tj. poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami, rozwieszanie informacji na obszarze obejmującym wyłączenie (dot. planowanych prac), każdorazowo za pośrednictwem mediów społecznościowych - tj. na firmowym Facebooku, na stronie internetowej http://www.pwik.czechowice-dziedzice.pl, a obwieszczenia dostępne były również na stronie Urzędu Miasta, oraz na portalu czecho.pl. Dodatkowo, w miejscach wcześniej ustalonych ustawiany jest zbiornik wody pitnej, a w przypadkach uzasadnionych woda dowożona jest bezpośrednio odbiorcom do domów - podsumowuje PWiK.

A skąd bierze się brązowa woda w kranach po pracach na magistrali? Jak tłumaczy PWiK, po wszystkich pracach związanych z usuwaniem awarii czy konserwacją sieci wodociągowej pracownicy brygad eksploatacyjnych wykonują tak zwane "płukanie sieci". Jest to ogólne określenie, obejmujące szereg czynności. Przed uruchomieniem dostaw wody dla odbiorców dany odcinek sieci zostaje napełniony wodą, odpowietrzony oraz nadane zostaje dedykowane ciśnienie wody. Przyczyną zmiany barwy wody jest jej "praca" to jest ruch w wodociągu w trakcie jego napełniania.

Woda zrywa ze ścian osad, którego w wodociągach budowanych w latach 70 XX wieku (i wcześniej) jest bardzo dużo. Pracownicy PWiK płuczą sieć tak długo, aż uzyskają odpowiednią jakość wody - to jest wypłuczą cały osad. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem hydrantów zamontowanych na sieci. Należy wskazać również na fakt, że przyłącza domowe były budowane w tym samym okresie z podobnie skorodowanych materiałów i tutaj też mamy do czynienie z podobnym zjawiskiem. Często jest tak, że to w wyniku ruchu wody na przyłączach domowych u Klienta pojawia się tzw. "brudna woda". - Ze względu na identyczny stan techniczny wodociągów, sytuacja jest podobna w każdej części miasta, z tym że nie dotyczy modernizacji, a awaryjnych wyłączeń dostaw wody - zwraca uwagę PWiK.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.