czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 21 grudnia 2020
 • wyświetleń: 1844

Od roku dbają o środowisko w Czechowicach-Dziedzicach

W minioną sobotę, 19 grudnia minął dokładnie rok od założenia na Facebooku grupy "Czechowiczanie dla przyrody". Była to okazja dla Mikołaja Siemaszko, założyciela grupy, do podsumowania działalności miłośników przyrody z Czechowic-Dziedzic i okolic z ostatnich 12 miesięcy.

Reklama

Od roku dbają o środowisko w Czechowicach-Dziedzicach
Od roku dbają o środowisko w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Czechowiczanie dla przyrody


- Ostatnie 365 dni było bardzo intensywnych, czego dowodzą osiągnięcia jakie wspólnie w ramach działania grupy udało się zrealizować dla przyrody i mieszkańców - napisał Mikołaj Siemaszko, założyciel grupy "Czechowiczanie dla przyrody".

Poniżej część z tego co udało się zrobić:
 • akcje zbierania śmieci: ul. Beskidzka - 1080 kg, ul. Wierzbowa - 3760 kg, ul. Kopernika i ul. Zamkowa - 840 kg, ul. Moniuszki - 2880 kg, ul. Hutnicza - 14 worków o pojemności 120l
 • kilkadziesiąt pojedynczych akcji zbierania śmieci, prowadzonych przez mieszkańców naszej gminy
 • zgłoszenie do BGO i likwidacja kilku nielegalnych wysypisk śmieci
 • ochrona dziesiątek drzew, które przez brak świadomości były niszczone przez wykonawców w ramach różnych inwestycji. Mowa między innymi o pomniku przyrody "Aleja lip kandelabrowych", która była niszczona w czasie budowy (o ironio) Centrum Edukacji Ekologicznej
 • uratowanie kilkudziesięciu drzew (w tym starych dębów) przed wycinką w ramach trwającej modernizacji linii kolejowej na odcinku między ul. Wierzbową i ul. Ochodzką
 • uratowanie dwóch stawów o łącznej powierzchni ok. 4 000m2 przed zasypaniem w ramach prac modernizacyjnych linii kolejowej na odcinku między DK1 i ul. Ochodzką (prace w tym rejonie wciąż trwają, ale jestem w stałym kontakcie z Panią kierownik, która nadzoruje ten odcinek i pilnuje, aby stawy nie zostały zasypane)
 • w ramach przebudowy ul. Prusa wynegocjowanie przekazania 80 sadzonek drzew (UM - 50 szt., Starostwo - 30 szt.) dla mieszkańców ul. Prusa lub ich nasada na terenach publicznych. Rezygnacja ze szczepionych klonów "kulistych", które były planowane do nasadzenia w ramach tej inwestycji, na rzecz innych drzew.
 • postawienie i perspektywa postawienia kilkunastu koszy na śmieci tam, gdzie zabiegali o to mieszkańcy
 • postawienie stojaków na używane znicze przy cmentarzu komunalnym, w celu ponownego użycia zniczy
 • konsultacje społeczne z Zarządem Dróg Powiatowych dotyczące koncepcji przebudowy skrzyżowania DK1 z ul. Legionów i wybranie opcji, która najmniej uderza w drzewa w tamtym rejonie. Wstępnie udało się uratować 7 z 13 rosnących tam dorodnych drzew (zobaczymy co przyniesie realizacja - musimy trzymać ZDP za słowo)
 • pojawienie się 27 budek lęgowych zakupionych przez UM i powieszonych w parku "Lasek" (20 szt.), "Mały" park pomiędzy ul. Kołłątaja i ul. Żeromskiego (5 szt.) i "łącznik" pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Studencką (2 szt.).
 • konsultacje społeczne w ramach budowy Parku "Szwajcarska Dolina" na terenie MOSiR. Jesteśmy w trakcie dopinania ustaleń, ale to co jest pewne to uratowanie przed osuszeniem(!) ok. 1/3 (+/- 600m2) rozlewiska, które znajduje się pomiędzy stadionem a basenem (za niedługo napiszę o tym szerzej)
 • deklaracja IZD o rezygnacji z używania środków zawierających glifosat w ramach prac utrzymaniowych zieleni w mieście
 • popchnięcie do przodu spraw "dołów kwasowych" i nielegalnego składowiska odpadów przy ul. Pionkowej, które od wielu lat były w stagnacji
 • postawienie przez Wody Polskie kontenera na śmieci zebrane przez społeczników wzdłuż rzeki Białki i cykliczne opróżnianie tego kontenera
 • zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie parku "Lasek"
 • planer podróży dla PKM (transport publiczny dla Google Maps), który bardziej zachęci mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej
 • oficjalnie, na łamach Biuletynu Samorządowego, zapowiedź realizacji projektu "Raj dla dzikich zapylaczy", który powstanie na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy ze stroną społeczną i specjalistami, którzy będą merytorycznie nadzorować powstający projekt
 • i na koniec dwa najważniejsze: edukacja i budzenie świadomości proprzyrodniczej mieszkańców gminy i aktywizacja osób, które wcześniej zniechęcone przez urzędników zaniechały działań dla gminy, a teraz podjęły ponownie starania o włączenie się w działania na rzecz gminy Czechowice-Dziedzice.


- Dziękujemy wszystkim członkom grupy za wsparcie, w szczególności tym, którzy byli i są zaangażowani w realizację zamkniętych już tematów i tych, które są planowane lub są w trakcie realizacji. Dziękujemy za wsparcie merytoryczne specjalistów danych dziedzin, którzy pomagali przygotować się nam do podejmowanych tematów. Dziękujemy dziennikarzom z lokalnych mediów za zainteresowanie się ważnymi dla nas tematami i nagłośnienie ich. Dziękujemy urzędnikom, burmistrzom i radnym za podjętą współpracę. Dziękujemy mieszkańcom, którzy mają wątpliwości co do sensu naszych działań, ponieważ dają nam możliwość spojrzenia na problem z ich perspektywy, co pozwala nam działać jeszcze skuteczniej. Szczególne podziękowania należą się dla naszych rodzin za wyrozumiałość i wsparcie - podkreśla miłośnik przyrody z naszego miasta.

- Cieszymy się, że dzięki partnerskiemu, nieupolitycznionemu podejściu udało się wspólnie zrealizować tak dużo zadań nie tracąc czasu na polityczne przepychanki, które obserwujemy w innych gminach i niestety często są nieodłącznym elementem działań społecznych - podsumowuje Siemaszko.

mp / czecho.pl

źródło: Czechowiczanie dla przyrody

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.