czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 23 grudnia 2020
  • wyświetleń: 2794

Radny pyta burmistrza o ruch na ulicach Junackiej i Komorowickiej

Interpelację w sprawie "przeciwdziałania negatywnym skutkom ruchu samochodów ciężarowych na ul. Junackiej i Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach" złożył w czechowickim Urzędzie Miejskim Radosław Hudziec, przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie - Aktywni Mieszkańcy.

Reklama

Ulica Komorowicka w Czechowicach-Dziedzicach
Ulica Komorowicka w Czechowicach-Dziedzicach - zdjęcie archiwalne · fot. Google Street View


- W związku z realizacją projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" aktualnie trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej m.in. na ulicy Junackiej i Komorowickiej. Prowadzone prace stanowią utrudnienia dla mieszkańców codziennie poruszających się przywołanymi ulicami. Jednakże mieszkańcy, w zdecydowanej większości, podchodzą do zaistniałej sytuacji z pełnym zrozumieniem i cierpliwością. Nie ma bowiem możliwości przeprowadzenia tak szerokiego zakresu prac m.in. bez ingerencji w infrastrukturę drogową.
Koniecznym jest więc zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do zaistniałych warunków, zwłaszcza na odcinkach prowadzonych prac
- zauważa w swojej interpelacji Radosław Hudziec.

- Niestety zgoła odmienne podejście zauważyć można u kierujących pojazdami ciężarowymi przemieszczającymi się ul. Junacką i Komorowicką do zlokalizowanych w tym rejonie przedsiębiorstw, Niedostosowanie prędkości do aktualnych warunków panujących na drodze oraz hałas generowany podczas przejazdu, szczególnie w połączeniu z intensywnością tego ruchu, stanowi bardzo duże utrudnienie dla mieszkańców, przyczyniając się do dewastacji ich mienia - zwraca uwagę przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie - Aktywni Mieszkańcy.

- Wielokrotnie poruszany przeze mnie na komisjach i sesjach Rady Miejskiej problem, zwłaszcza w obecnej sytuacji przybrał jeszcze bardziej na sile. W związku z powyższym zwracam się o udzielenie informacji czy stan ulicy Junackiej i Komorowickiej i zachowanie uczestników ruchu drogowego są na bieżąco monitorowane przez służby podległe Panu Burmistrzowi oraz czy wystąpiono do policji o zwiększenie patroli celem wyeliminowania opisanych powyżej nieprawidłowości - pyta czechowicki radny w swoim piśmie do burmistrza Czechowic-Dziedzic.

- Zwracam się również by wyczulić wykonawców prac budowlanych w temacie bieżącego uzupełniania nawet najdrobniejszych ubytków kruszywa stanowiącego tymczasowe wypełnienie powierzchni jezdni. Proszę również o dopilnowanie powyższej kwestii przez Jednostkę Realizującą Projekt oraz osobę sprawującą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego - czytamy dalej.

- Zakres prowadzonych prac związanych z realizacją całego projektu jest bardzo intensywny oraz szeroki, jednakże ruch samochodów ciężarowych i dostawczych ulicami Junacką i Komorowicką oraz ich negatywny wpływ na bezpośrednie otoczenie są również ponadnormatywne w stosunku to podobnych dróg tej kategorii - zwraca uwagę samorządowiec.

- Niezależnie od powyższego, w imieniu mieszkańców po raz kolejny zwracam się o dołożenie wszelkich starań by w stosunkowo niedługim okresie czasowym przygotować i wdrożyć w życie rozwiązania, które wyprowadzą ruch samochodów ciężarowych z ulicy Junackiej i Komorowickiej - podsumowuje radny.

Do sprawy będziemy wracać.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.