czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 grudnia 2020
  • wyświetleń: 5714

PIM: Od 1 stycznia nowy sposób rozliczeń faktur za dostawę wody

Czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej poinformowało o zakończeniu, rozpoczętej w czerwcu tego roku, akcji montażu nakładek radiowych na wodomierzach głównych. W związku z tym nie będzie już konieczności, a nawet możliwości podawania odczytów w celu rozliczenia zużycia i wystawienia faktury. Ponadto spółka od Nowego Roku wprowadza nowy system rozliczeń, w którym dokonano podziału całego rejonu na dwie strefy.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, pim, kanalizacja
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


- Kończymy, rozpoczętą w czerwcu tego roku, akcję montażu nakładek radiowych na wodomierzach głównych. Na obecną chwilę zostało zamontowanych 94,45% nakładek. Mamy nadzieję, że inwestycja ta wpłynie na podwyższenie jakości obsługi w zakresie systematyczności odczytów i rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzane ścieki. Uwzględniając powyższe informujemy, iż nie będzie już konieczności, a nawet możliwości podawania odczytów w celu rozliczenia zużycia i wystawienia faktury - informuje PIM.

- W pierwszych dniach roboczych 2021 roku dokonamy zdalnego odczytu wodomierzy i wyślemy do klientów faktury z rozliczenia na dzień 31 grudnia 2020 roku, a od Nowego Roku wprowadzamy nowy system rozliczeń, w którym dokonaliśmy podziału całego rejonu na dwie strefy: Strefę I (oznaczoną na mapie kolorem niebieskim), z której posesje będą rozliczane na ostatni dzień każdego nieparzystego miesiąca kalendarzowego oraz Strefę II (oznaczoną na mapie kolorem czerwonym), z której posesje będą rozliczane na ostatni dzień każdego parzystego miesiąca kalendarzowego - dodaje miejska spółka.

PIM: Od 1 stycznia nowy sposób rozliczeń faktur za dostawę wody
PIM: Od 1 stycznia nowy sposób rozliczeń faktur za dostawę wody · fot. PIM Czechowice-Dziedzice


Zmiany dotyczą posesji obsługiwanych przez PIM Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowościach Ligota, Bronów, Zabrzeg oraz częściach Czechowic-Dziedzic - dzielnicach Podraj i Zbijów.

Faktury będą wystawiane co dwa miesiące, ale w każdej chwili możecie Państwo złożyć w formie pisemnej wniosek o comiesięczne rozliczanie Państwa posesji, jak również wrócić do dwumiesięcznego systemu rozliczeń. Rozgraniczenie na strefy dotyczy posesji jednolokalowych, w których odbiorcy zużywają wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.).

Posesje wielolokalowe (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe) oraz posesje, w których Odbiorcy zużywają wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje) będą rozliczane w okresach miesięcznych, według stanu zużycia na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego.

Odbiorcy, których wodomierze nie posiadają jeszcze nakładek radiowych będą odczytywane przez naszych Pracowników, w terminach określonych dla poszczególnych stref. W przypadku braku możliwości dokonania osobistego odczytu, uprzejmie prosimy o podawanie stanu licznika telefonicznie lub osobiście
w Dziale Sprzedaży i Umów, lub za pośrednictwem strony internetowej czy poczty elektronicznej, aż do chwili zamontowania nakładki.

Nie będą już dokonywane przez PIM odczyty stanu wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (podliczniki ogrodowe). Rozliczenie za podliczniki ogrodowe będzie dokonywane na podstawie podawanych przez Odbiorcę wskazań. Spółka prosi o podawanie odczytów bieżących, do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.

Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym.

mp / czecho.pl, źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.