Wiadomości

 • 5 stycznia 2021
 • wyświetleń: 1559

Ruszyły zapisy do projektu dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach poinformował o naborze do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu "Absolwent" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rekrutacje prowadzi fundacja "Znajdź pomoc".

wózek, niepełnosprawność,


- Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha - informuje fundacja "Znajdź pomoc".

Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.


Co oferujemy w ramach projektu?

W ramach projektu oferowane jest:
 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.


Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na
 • przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu
 • nauki na ostatnim roku.


Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem fundacji "Znajdź pomoc", pod poniższymi danymi kontaktowymi:
Fundacja Znajdź Pomoc
 • al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska
 • e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl
 • tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28


- Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy. Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś! - zachęca warszawska fundacja.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.