czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 19 stycznia 2021
  • wyświetleń: 3678

[FOTO] Takie sople mogą nawet zabić. Straż miejska i KM PSP apelują

Do naszej redakcji trafiły zdjęcia, na którym widać, jak z jednego z dachów budynku znajdującego się na ulicy Żeromskiego zwisa dużej wielkości sopel. Nie jest odosobniony przypadek. - Taki spadający sopel może kogoś ranić, a nawet zabić - zwraca uwagę nasz czytelnik. W związku z tym przypominamy obowiązki zarządców oraz publikujemy apel Państwowej Straży Pożarnej w sprawie odśnieżania dachów.

Reklama

Taki sopel może nawet zabić. Straż miejska i KM PSP apelują - 18.01.2021 · fot. Karol / Nadesłane przez czytelnika


- Na ulicy Żeromskiego, z dachu jednego z budynków, niebezpiecznie zwisają sople. Spadające, mogą ciężko ranić, a nawet zabić człowieka. Zgłosiłem sprawę na straż miejską, jednak we wtorek rano (rozmawialiśmy z naszym czytelnikiem przed godziną 8.00 - red. czecho.pl) sopel jak wisiał, tak wisi - napisał do nas pan Karol, jeden z naszych czytelników. Jak wskazują inni z naszych czytelników, podobne problemy są na dachach budynków w całym mieście.

Jakie są obowiązki zarządców budynków względem zwisających sopli lub nawisów śnieżnych? - Usuwanie nadmiaru śniegu i zwisających sopli z dachów i balkonów należy do obowiązków właścicieli nieruchomości - wynika to z przepisów ustawy z dnia "Prawo budowlane". Art. 61 nakazuje właścicielom i zarządcom obiektu budowlanego zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu także w razie wystąpienia intensywnych opadów atmosferycznych. Zarządca lub właściciel musi więc dbać o usuwanie nadmiaru śniegu z dachu czy likwidację sopli, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców oraz przechodniów. O wszelkich nieprawidłowościach ujawnionych w tym zakresie w trakcie zimowych kontroli, jeżeli zarządcy nie usuną nawisów i sopli na wezwanie straży, Straż Miejska informować będzie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - informuje czechowicka straż miejska.

- Zgodnie z ustawą obowiązek dbania o stan drogi należy do jej zarządcy. O chodnik położony wzdłuż nieruchomości musi zatroszczyć się jej właściciel (czyli wszystkie podmioty władające nieruchomością - współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną - wspólnoty mieszkaniowe lub bezpośrednio właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany - dodaje SM.

W zimie ważne jest również odśnieżanie chodników. Ciągi dla pieszych położone wzdłuż nieruchomości zobowiązani są uprzątać ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń właściciele tych nieruchomości (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art.5 ust.1 pkt 4). Ustawa wskazuje, że chodnikiem jest "wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie odpowiada za stan chodnika także w przypadku, kiedy w tym miejscu dopuszczony jest płatny postój. Obowiązek usuwania śniegu przechodzi wtedy na zarząd drogi, który pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów na takim chodniku. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, to utrzymanie go w odpowiednim stanie jest obowiązkiem firmy użytkującej tereny służące komunikacji publicznej.

- Za niedopełnienie obowiązków związanych z oczyszczeniem chodników ze śniegu i lodu, strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 złotych. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu - podsumowuje czechowicka straż miejska.

śnieg na dachu
Straż pożarna przypomina o obowiązku odśnieżania dachów · fot. bielsko.info


Z kolei o obowiązku odśnieżania dachów przypomniała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. - Intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej - informuje kpt. Patrycja Pokrzywa, oficer prasowy KMP PSP w Bielsku-Białej.

Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii, zwłaszcza gdy nie usuwa się go z dachów płaskich i o dużych powierzchniach.

- Przypominamy, że zgodnie z ustawą "Prawo budowlane", obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej - informuje KM PSP w Bielsku-Białej.

Jeśli podmiot, który włada obiektem nie dopilnuje usunięcia śniegu z dachu, może spodziewać się mandatu lub nawet zamknięcia obiektu. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzenia dwa razy w roku kontroli stanu technicznego swoich obiektów. Inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sprawdzają, czy przestrzegane jest prawo.

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, KM PSP Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.