Wiadomości

  • 9 lutego 2021
  • wyświetleń: 151698

Seria i numer dowodu osobistego: gdzie szukać i do czego służą?

Materiał partnera:

Numer i seria dowodu osobistego to dane, które należy podać m.in. podczas podpisywania umowy o pracę, przy załatwianiu niektórych spraw administracyjnych w urzędzie i przy zaciąganiu pożyczki. Gdzie jest seria dowodu, a gdzie jego numer? Czy gdzieś w pobliżu znajduje się też data wydania dowodu osobistego? Sprawdź, gdzie szukać nr dowodu osobistego i innych danych.

Jakie dane znajdują się na dowodzie osobistym?Dowód osobisty to ważny dokument, który służy do potwierdzenia twojej tożsamości w różnych sytuacjach. Możesz o niego zostać poproszony w urzędzie, na poczcie i przy zaciąganiu pożyczki, a nawet w sklepie podczas kupowania alkoholu. Dowód osobisty może być zamiennikiem paszportu podczas podróży międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Każda pełnoletnia osoba będąca obywatelem Polski ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Osoby nieletnie mogą, ale nie muszą go posiadać. Wystarczy im legitymacja szkolna.

Dane, jakie znajdują się w dowodzie osobistym, to imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEl i obywatelstwo. Z przodu, po lewej stronie, znajduje się czarno-białe zdjęcie twarzy posiadacza. Oprócz tego z tyłu dokumentu znajdziesz serię i numer dowodu osobistego, datę jego wydania, datę ważności oraz informację kto wydał dowód osobisty (np. Prezydent Warszawa - w tym przypadku jako organ).

Od marca 2019 roku wydawane są nowe wzory dowodów, na których znajdują się jeszcze chipy (tzw. warstwa elektroniczna). E-dowody znacznie ułatwiają załatwianie spraw urzędowych.

Co to jest seria dowodu?W kontekście dowodu osobistego najczęściej mówi się o jego serii i numerze. To ciąg literowo-liczbowy, na podstawie którego sprawdza się prawdziwość dowodu. Seria dowodu składa się z trzech liter, a numer dowodu z sześciu cyfr. Nic z tego nie jest przypadkowe. Za każdą literą "kryje się" konkretna liczba. A oznacza 10, B 11, a C 11 - ostatnia litera, czyli Z, oznacza 35. Litery mają też przypisaną tzw. wagę. Pierwsza litera to 7, druga to 3, a trzecia to 1.

Nr dowodu osobistego to też zbiór takich "wag":
  • Cyfra 1: waga 9.
  • Cyfra 2: 7.
  • Cyfra 3: 3.
  • Cyfra 4:1.
  • Cyfra 5:7.
  • Cyfra 6: 3.


Po co te odpowiedniki? Aby właściwe organy mogły sprawdzić, czy dowód osobisty jest prawdziwy. Serię i numer dowodu mnoży się przed odpowiadające im wagi. Otrzymane iloczyny trzeba zsumować, a otrzymany wynik podzielić przez 10. Jeżeli ostateczny wynik będzie liczbą całą, to dowód osobisty nie jest podrobiony. To ważne m.in. dla firm udzielających pożyczek.
Dlatego numer i seria potrzebne są nawet podczas zaciągania pożyczki bez weryfikacji. W tym przypadku brak weryfikacji oznacza nieprawdzanie klienta w bazach dłużników. Dobre oferty pożyczek bez weryfikacji znajdziesz tutaj: https://loando.pl/wpis/pozyczka-weryfikacji-metody-sprawdzania-pozyczkobiorcow

Seria dowodu osobistego - gdzie jest na dokumencie?Numer i seria dowodu osobistego znajdują się w prawym górnym rogu dokumentu. Najpierw podana jest seria (np. ABC), a potem numer. Tuż pod nimi znajduje się data wydania dowodu oraz jego termin ważności. Po prawej stronie od tych danych jest pomniejszone zdjęcie, które umieszczono również na pierwszej stronie dowodu.

U góry po lewej stronie znajdziesz swój numer PESEl, a pod nim obywatelstwo, miejsce urodzenia oraz organ wydający dokument. Od 2015 roku na dowodach nie ma już adresów zameldowania, ale wciąż panuje obowiązek meldunkowy.

Pamiętaj, że nawet przy nowych metodach weryfikacji pożyczkodawców musisz podać serię i numer dowodu, więc zapamiętaj, gdzie one się znajdują. Nowoczesna weryfikacja wciąż potrzebuje najzwyklejszego potwiedzenia tożamości, ale polega na wykorzystaniu konkretnych systemów, które zostały szerzej opisane w tym artykule https://epoznan.pl/news-news-70484-Alternatywne_metody_weryfikacji.

Jak chronić dane z dowodu osobistego?Jeśli złodziej wejdzie w posiadanie twoich danych z dowodu osobistego, będzie mógł wyłudzić na ciebie pożyczkę. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, pilnuj swojego dowodu i nigdy nie podawaj swoich danych: serii i numeru dokumentu oraz numer PESEL bez wyraźnej potrzeby. Podczas brania pożyczki czy podpisywania różnego rodzaju umów możesz zostać o nie poproszony. Tylko wtedy podawanie danych jest bezpieczne.

Urząd Ochrony Danych Osobowych cały czas walczy z procederem kradzieży danych osobowych z dowodów osobistych. Jednym ze sposobów zapobiegania takim sytuacjom jest wprowadzony w 2019 roku zakaz wykonywania replik dokumentów publicznych.

Jeżeli zgubisz dowód osobisty, natychmiast zgłoś utratę dowodu w urzędzie gminy albo przez internet. W przypadku kradzież od razu idź na policję. Na serwisie Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz dokładne instrukcje, jak to zrobić https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod. W ten sposób "zablokujesz" swoje dane i nie będzie można wziąć na nie pożyczki.