czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 lutego 2021
  • wyświetleń: 5049

Wody Polskie: W tym roku remont obwałowań i koryta rzeki Iłownica

Wśród inwestycji zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice przez spółkę Wody Polskie znalazło się zadanie, wiązane z konieczną przebudową oraz nadbudową obwałowań rzeki Iłownicy - dowiedział się portal czecho.pl w państwowej spółce.

Reklama

Rzeka Iłownica - 13 października 2020, godzina 14.00
Rzeka Iłownica - 13 października 2020, godzina 14.00 · fot. Iwona Stępień


W ramach przedsięwzięcia o nazwie "Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice - Dziedzice", przebudowane i nadbudowane zostaną prawo i lewobrzeżne obwałowania rzeki m.in. na wysokości ul. Księża Grobel w samych Czechowicach-Dziedzicach. Zakres zadania obejmuje także m.in. remont koryta cieku na odcinku ok. 1,5 km. W jego ramach wyprofilowane i ubezpieczone zostaną brzegi koryta, udrożnione będą dwa stopnie wodne na ujściowym odcinku Iłownicy. Z kolei w sołectwie Ligota, w ramach przedmiotowej inwestycji, znajdzie się przebudowa 4 odcinków wałów wraz z budowlami towarzyszącymi, takimi jak przepusty czy przejazdy wałowe.

- Reasumując, w ramach prac zostaną wykonane ubezpieczenia koryta rzeki Iłownicy i ujścia potoku Czechowickiego oraz przebudowa istniejących śluz wałowych i wylotów do koryta cieku Iłownica. Obwałowania na odcinku objętym inwestycją są zniekształcone i uszkodzone w wyniku wieloletniej eksploatacji oraz powodzi z 2010 roku. Ich zniszczenie mogłoby zagrażać zarówno terenom zamieszkałym, jak i rolniczym. Dlatego też wysokość wałów zostanie podniesiona, a ich trasa ze względu na dostosowanie do warunków lokalnych częściowo zmieniona - mówi portalowi czecho.pl Linda Hofman, rzeczniczka prasowa śląskiego oddziału spółki Wody Polskie.

Iłownica, rzeka
Rzeka Iłownica · fot. SK


Jak dodaje przedstawicielka spółki, dla realizacji przedsięwzięcia konieczna będzie odcinkowa przebudowa gazociągu, wodociągu, czy linii energetycznych. Sieci te zostaną przebudowane w miejscach, w których występuje kolizja z przewidzianymi zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi. Wykonanie całego, obszernego zakresu zadania zakończy się w 2025 roku. W bieżącym roku Wody Polskie w Gliwicach, panują przeprowadzenie wypłaty odszkodowań i należności z tytułu wykupu gruntów niezbędnych dla realizacji inwestycji. Działki objęte przedsięwzięciem leżą w obszarze miasta Czechowice-Dziedzice oraz miejscowości Ligota i Zabrzeg.

Przeprowadzenie inwestycji zostało zaakceptowane przez właścicieli działek. Przedsięwzięcie uzyskało w 2018 roku decyzję Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, a w ramach przetargu z października 2020 roku. Zlecono aktualizację operatu wodnoprawnego, który pozwoli na uzyskanie, procedowanego właśnie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji.

10 lat po wielkiej wodzie. Jak wygląda sytuacja z rzekami? - 16.04.2020
Rzeka Iłownica przy linii kolejowej - 16.04.2020 · fot. mp / czecho.pl


- Ponadto warto zwrócić uwagę, że w przeciągu minionego 10-lecia, na obszarze gminy Czechowice-Dziedzice zrealizowano szereg zadań o charakterze przeciwpowodziowym, mających na celu zabezpieczenie terenów zagrożonych podtopieniami. Między innymi nadbudowano i zmodernizowano wały rzeki Wapienicy w sołectwie Ligota na łącznej długości ponad 8 km. Umocniono także koryto tej rzeki i w ramach etapowej realizacji przywrócono odpowiedni przekrój hydrauliczny obszaru służącego przepuszczeniu wód powodziowych. Wykonano także nadbudowę istniejących i zbudowano nowe wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy na odcinku 3,3 km wraz z jej regulacją. Zadanie zrealizowano w miejscowościach Ligota i Bronów. Rozbudowane zostały również istniejące i powstały nowe prawe obwałowania przeciwpowodziowe rzeki Wisły w miejscowościach: Zabrzeg-Ochodza, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój na odcinku 24 km. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - podkreśla Hofman.

- Nie bez znaczenia dla zapobiegania skutkom wezbrań na rzekach w gminie Czechowice-Dziedzice są też podejmowane przez Wody Polskie w Gliwicach bieżące prace utrzymaniowe, konserwacyjne na ciekach oraz interwencyjne, konieczne w przypadku np. wiatrołomów czy innych przeszkód w korycie rzeki, tamujących spływ wód wysokich - dodaje rzeczniczka.

Ponadto, jak dowiedział się nasz portal, minimalizacja zagrożenia powodziowego dla gminy Czechowice-Dziedzice stanowi również przedmiot zainteresowania wykonawców aktualizacji "Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły". Te strategiczne dokumenty obowiązujące w cyklu 6 lat, po których podlegają aktualizacji, kompleksowo traktują zjawisko powodzi. Zawierają szereg zdań inwestycyjnych, za sprawą których zagrożenie powodzi jest minimalizowane dla danego obszaru. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne tych ważnych dokumentów, w których zawarto także 3 zadania inwestycyjne dedykowane obszarowi gminy Czechowice-Dziedzice do zrealizowania do 2027 roku. Między innymi od efektów konsultacji społecznych będzie zależała ich realizacja. Wśród planowanych inwestycji znalazły się m.in. zadania dotyczące rzek Iłownica, Biała czy Jasienica. Szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach społecznych aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym znajdują się na stronie www.stoppowodzi.pl.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.