Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 16 sierpnia 2007
  • wyświetleń: 1069

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Administracja Zasobów Komunalnych jest operatorem odpowiedzialnym za koordynację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach jednorodzinnych w gminie Czechowice-Dziedzice. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął uchwałę o przyznaniu naszej gminie pożyczki w kwocie 628 620 zł.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca br. radni podęli uchwałę o przyjęciu pożyczki i po dołączeniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej będzie to komplet dokumentów potrzebnych do podpisania umowy z WFOŚiGW. Pieniądze te gmina otrzyma w formie pożyczki, którą zgodnie z regulaminem przekaże, jako swój 60% udział, kosztów zadania. Inwestor, bezpośrednio przed podpisaniem trójstronnej umowy pomiędzy operatorem, inwestorem i instalatorem, jest zobowiązany wpłacić na konto operatora swój udział tj. 40% kosztów inwestycji oraz 500 zł kosztów operatora.

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Do operatora wpłynęły 143 wnioski o wymianę kotłów. Pięć wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych. W roku bieżącym zostanie zrealizowanych 90 wniosków, pozostałe automatycznie przechodzą na 2008 r. Przypominamy, że wnioski można składać w dalszym ciągu, a ich realizacja rozpocznie się w kolejnym roku. Większość wniosków, mieszkańcy zainteresowani wymianą kotłów, złożyli już w pierwszym dniu tj., 30 kwietnia br. - Wyglądało to dość groźnie – powiedział dyrektor S. Londzin. - Już w nocy pod drzwiami AZK ustawiła się kolejka, ale przyjmowanie wniosków przebiegło sprawnie.

Dobiegają końca prace związane z inwentaryzacją kotłowni, polegające na pomiarze pomieszczeń, sprawdzaniu czy piece spełniają wymogi regulaminowe. Inwestorzy złożyli potrzebne dokumenty np. opinie kominiarskie, wybrali instalatora i typ pieca, który chcą zamontować. Od instalatorów zaczynają spływać kosztorysy ofertowe. Kosztorysy te będą sprawdzane przez pracownika AZK, będą także weryfikowane przez inwestorów.

Inwestorzy wybierają kotły, które będą chcieli zamontować w swoich kotłowniach. Stare kotły muszą zostać zniszczone. Likwidacja nieekologicznych piecy jest obowiązkowa, tego wymaga regulamin. Niszczenie piecy jest dokumentowane (zdjęcia) przez operatora, potrzebne jest również potwierdzenie odbioru, piecy w skupie złomu. Przystępując do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i otrzymując dotację do wymiany kotła grzewczego należy pamiętać, że przez 5 lat nie wolno instalować drugiego źródła ciepła ani też wymieniać kotła na inny aniżeli dopuszczony przez operatora. Upoważnionymi do przeprowadzenia kontroli są przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele operatora tj. AZK. Jeżeli kontrola wykaże, że w budynku istnieje inne źródło ciepła lub inny kocioł nieekologiczny - spowoduje to cofnięcie dotacji oraz obowiązek pokrycia kosztów operatora wraz z naliczonymi odsetkami.

Na jakie trudności napotykają inwestorzy? - Najczęściej narzekają na żmudny proces przygotowawczy, mocno zbiurokratyzowany. Ale chcę wytłumaczyć, że nie jest to wymóg operatora, czyli AZK, ale wymaga tego kredytująca nas instytucja, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tłumaczy dyrektor AZK S. Londzin.

UM Czechowice-Dziedzice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.