Wiadomości

  • 17 marca 2021
  • wyświetleń: 2888

Gmina zwolni z opłaty i zwróci koszty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Podczas najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej zostanie poddana pod głosowanie i dyskusję uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty. Znamy jej projekt i uzasadnienie.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Projekt uchwały mówi o zwolnieniu przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Czechowice-Dziedzice z opłaty, o której mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 roku, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Ponadto przewiduje się przyznanie zwrotu w wysokości 2/3 opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Uchwała ma związek z ustawą z 21 stycznia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Proponowana zmiana polega na przedłużeniu na 2021 roku możliwości podejmowania przez rady gmin uchwał zwalniających z opłaty o której mowa ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub przedłużających termin na ich wniesienie do końca 2021 roku.

W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy w uchwale może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

O przyjęciu uchwały zadecydują radni podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach we wtorek, 23 marca.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.