czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 22 marca 2021
  • wyświetleń: 886

Rada Miejska podsumowała gminne programy profilaktyki

612 412,67 złotych oraz 14 790,00 zł - takie kwoty wydała gmina Czechowice-Dziedzice odpowiednio na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Uchwały w sprawach realizacji tych działań zostaną poddane pod głosowane podczas najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej.

Urząd Miejski,ratusz,Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Według planów wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instytucje takie jak OPS, ZOPO oraz MOSiR miały ponieść wydatek w kwocie 1 035 251,67 zł. Część tej sumy - 268 436,67 zł - miało pochodzić z budżetu gminy, reszta - ze środków własnych instytucji samorządowych. Według sprawozdania ostatecznie wydano 612 412,67 złotych, z czego budżet gminy przeznaczył 140 341,88 złotych. Z pierwotnego planu do budżetu gminy przeniesiono kwotę 80 460 złotych na walkę z COVID-19.

Największą sumę przeznaczono na cel o nazwie "Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe w szczególności udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie". W jego skład wchodziło m.in. prowadzenie poradnictwa psychologiczno-terapeutycznego oraz prawnego dla osób i rodzin z problemem uzależnień oraz przemocy, w Punkcie Konsultacyjnym (zatrudnienie specjalistów) czy też dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej "Zatoka" przy ul. Słowackiego 34a.

182 487,20 złotych wydano na prowadzenie działań profilaktycznych na terenie szkół i przedszkoli przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Pierwotnie planowano przeznaczyć na ten cel 358 705 złotych, kwotę 138 632 złotych przeznaczono na walkę z COVID-19.

14 790 złotych przeznaczono z kolei na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Kwotę tę wydano na utrzymanie dostępności do terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych na dotychczasowym poziomie, w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień oraz w Bielskim Centrum Psychiatrii Olszówka w Bielsku-Białej. Ponadto przeprowadzono doskonalenie systemu wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

mp / czecho.pl, źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.