Wiadomości

 • 25 marca 2021
 • wyświetleń: 1187

Dotacje na kulturę z różnych źródeł

Materiał partnera:

Instytucje kultury odgrywają niezwykle ważną rolę w każdym społeczeństwie. Niestety bardzo często rola ta jest niedoceniania, przez co tego typu podmioty mierzą się z ciągłym niedofinansowaniem przez państwo. Doskonałym wsparciem dla nich w tej sytuacji mogą być między innymi dotacje unijne na kulturę, które często oznaczają bardzo istotny zastrzyk gotówki dla budżetu wielu instytucji. Kto zatem może się ubiegać o takie wsparcie i co zrobić, aby otrzymać pieniądze z tego typu funduszy?

Dotacje na kulturę z różnych źródeł


Dotacje na kulturę z funduszy europejskichFundusze europejskie zapewniają dodatkowe finansowanie w różnych aspektach naszego życia. Jednym z nich jest także szeroko pojęta kultura, na którą zabezpiecza się odpowiednie środki w każdym budżecie tworzonym przez państwa członkowskie. Kto zatem może skorzystać z takiego wsparcia? Konkretne wytyczne dotyczące tego, jakie warunki musi spełniać dany podmiot, aby mógł się ubiegać o dofinansowanie na kulturę zawarte są w opisach poszczególnych programów. Zazwyczaj beneficjentów takich dotacji można podzielić na następujące grupy:

 • różnego typu instytucje kultury (np. teatry, muzea, kina);
 • szkoły i uczelnie artystyczne;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe;podmioty odpowiedzialne za zarządzanie obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Stworzone przez Unię Europejską programy pozwalają sfinansować bardzo różnorodne projekty, które wpływają na rozwój kultury w skali zarówno małych społeczności, całych regionów, państwa czy nawet Europy. Przykładowe projekty, na które można otrzymać wsparcie finansowe dotyczą chociażby:

 • konserwacji zabytków;
 • ochrony i rewitalizacji zabytkowych parków i ogrodów;przebudowy albo remontu obiektów związanych z kulturą;
 • nabycia wyposażenia potrzebnego do prowadzenia działalności kulturalnej albo edukacji artystycznej;
 • wspierania rozwoju czytelnictwa;
 • wspieranie rozwoju sztuki współczesnej.


Oczywiście są to tylko przykłady obszarów, w których realizowane są projekty ze środków unijnych. Niezależnie jednak od tego czy interesują nas granty dla bibliotek lub sfinansowanie remontu domu kultury dotacja z pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej może nie być wystarczająca. Wówczas bardzo często pomocne okazuje się być wsparcie finansowe oferowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jakim jest dotacja celowa dla instytucji kultury. W jej ramach możemy ubiegać się o pokrycie części kosztów programów realizowanych dzięki finansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W przypadku każdego z tego typu dofinansowań warto skorzystać z pomocy firm zajmujących się pozyskiwaniem takich funduszy, o czym można przeczytać więcej na stronie subitodotacje.pl/oferta/kultura.

Granty na kulturę z Funduszy NorweskichWarto mieć też świadomość tego, że dotacje unijne to nie jedyne zagraniczne finansowanie, z którego mogą korzystać polskie instytucje kultury. Coraz częściej podmioty o tym profilu działalności ubiegają się o dofinansowanie oferowane im w ramach Funduszy Norweskich. Jest to bardzo korzystna możliwość uzyskania sporej części pieniędzy potrzebnych na realizację wielu różnorodnych projektów.

A zatem kto właściwie może pozyskać pieniądze z Funduszy Norweskich? Jest to dość duża grupa podmiotów zajmujących się szeroko pojętą kulturą. O środki z tego źródła mogą się bowiem ubiegać zarówno publiczne instytucje, szkoły oraz uczelnie o profilu artystycznym, archiwa państwowe, czy samorządy terytorialne, ale też organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy działający w branżach ściśle powiązanych z kulturą. Co bardzo ważne, niezależnie od tego, do której z tych grup należymy, warunkiem udzielenia wsparcia finansowe jest także partnerstwo z podmiotem z przynajmniej jednego z tych trzech państw: Norwegii, Islandii, Lichtensteinu.

Granty na kulturę z Funduszy Norweskich są bardzo atrakcyjną formą dofinansowania projektów, gdyż może ono wynosić nawet do 85% związanych z nimi kosztów. Zdecydowanie warto więc ubiegać się o takie wsparcie, jeśli tylko spełniamy wszystkie podstawowe warunki. Najważniejszym celem takich dotacji jest wspieranie rozwoju współpracy kulturalnej między twórcami kultury a jej uczestnikami, a także wzmacnianie więzi pomiędzy polskimi podmiotami zajmującymi się kulturą, a tymi z Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu.

Oczywiście projekty ubiegające się o tego typu dotacje na kulturę muszą dotyczyć odpowiednich aspektów życia kulturalnego. Ich cele powinny być więc związane zprzedsiębiorczością kulturalną,rozwojem publiczności orazwłączeniem mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych. Co bardzo ważne, projekty mogą przyjmować różnorodne formy, takie jak muzyka, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe, literatura, edukacja kulturalna i artystyczna, czy przemysł kultury oraz przemysł kreatywny. Więcej na ten temat znaleźć można na przykład na stronie https://subitodotacje.pl/aktualnosci/nid-40-fundusze-norweskie-na-dzialania-kulturalne.

Dotacje na kulturę - jak się o nie ubiegać?Choć istnieje sporo możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektów związanych z kulturą, sam proces pozyskiwania pieniędzy jest dość skomplikowany. Wymagane w tym przypadku formalności są w stanie przytłoczyć każdego, kto na co dzień nie zajmuje się tworzeniem tego typu wniosków. Wielu trudności przysporzyć nam może chociażby stworzenie dokładnego planu finansowania projektu. Samodzielne przygotowanie takiego wniosku może być zatem karkołomnym zadaniem, z którym nie każda instytucja kultury jest sobie w stanie poradzić.

Dlatego bardzo dobrą inwestycją wydaje się być skorzystania z usług profesjonalnych firm zajmujących się zarówno doradztwem, jak i kompleksowym przygotowaniem wniosków o dotacje. Świetnym przykładem takiej firmy z dużym doświadczeniem jest chociażby Subito, której ofertę znaleźć można na stronie subitodotacje.pl. Powierzając takie zadanie fachowcom podmioty ubiegające się o dofinansowanie z Unii Europejskiej lub Funduszy Norweskich mają zdecydowanie większe szanse na pozytywnie rozpatrzenie ich wniosków. A to oznacza dla nich duży zastrzyk pieniędzy na projekty, które warto i trzeba realizować.