czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 31 marca 2003
  • wyświetleń: 734

Relacja z sesji Rady Miejskiej

SESJA RM nr VIII, 18 marzec 2003

ISTOTNE SPRAWY

Na początku sesji Klub Radnych „Rodzina-Prawo-Wspólnota” wniósł propozycję poszerzenia porządku obrad o uchwałę o odwołaniu Przewodniczącego Rady. Swoją decyzję uzasadniał wpłynięciem na ręce wiceprzewodniczących pisma, informującego o zakończeniu śledztwa przeciwko Markowi Dopierale. Wobec następujących faktów :- pismo, które w dniu 04 marca 2003 odebrał Burmistrz oraz dwóch wiceprzewodniczących RM - ujawnione zostało kilkanaście minut przed sesją budżetową - tuż przed sesją przeprowadzona została rozmowa pomiędzy wiceprzewodniczącymi a przewodniczącym RM, w której zaproponowano, by przewodniczący sam podał się do dymisji - dopiero w trakcie sesji przeprowadzona została rozmowa pomiędzy wiceprzewodniczącymi RM a przewodniczącymi klubów radnych, w której przedstawione zostało stanowisko Klubu Radnych „Rodzina-Prawo-Wspólnota” z propozycją poparcia w sprawie odwołania przewodniczącegoRada Miejska większością głosów /13 - przeciw, 8 – za/ – nie wprowadziła do porządku obrad propozycji Klubu Radnych „Rodzina-Prawo-Wspólnota”. Radny St. Kopeć, przewodniczący Klubu „Rodzina-Prawo-Wspólnota” oświadczył, że jego Klub od tego momentu nie popiera działań przewodniczącego RM.

Myślę, że nie tylko troska o to by osoba pełniąca funkcje przewodniczącego RM była osobą o nieposzlakowanej opinii, leżała u podstaw działań wnioskujących. Wiem, że w tej ocenie nie jestem odosobniony.

ISTOTNE UCHWAŁY

1. Uchwała budżetowa na rok 2003.Burmistrz oraz Skarbnik przedstawili autopoprawki do uchwały budżetowej. Komisja Budżetu i Finansów po analizie wniosków stałych komisji RM wniosła m.in. o ujęcie w budżecie takich zadań inwestycyjnych jak: sala widowiskowo-sportowa oraz rozbudowa UM. Rada przyjęła proponowane zmiany w przypadku sali /wynikiem głosów –11 za, 9 - przeciw, 1 –wstrzymujący się/ i w przypadku rozbudowy UM /wynikiem głosów –12 za, 8 - przeciw, 1 –wstrzymujący się/Całość uchwały budżetowej Rada Miejska przyjęła wynikiem głosów –12 za, 0 - przeciw, 9 –wstrzymujący się/

Dyskusja na temat budżetu sprowadziła się do próby wyłączenia z zakresu prac na rok 2003 wspomnianych dwóch zadań. Zagorzałymi zwolennikami tej opcji byli Radni Klubu „Rodzina-Prawo-Wspólnota”. Moim zdaniem Rada stanęła przed dokonaniem wyboru: czy chce by w mieście realizowany był budżet wygodny i łatwy – zajmujący się zadaniami, które musi realizować samorząd, czy opowiedzieć się za realizacją budżetu trudniejszego – ale wykraczającego poza ustawowe obowiązki gminy i podejmującego zadania bardziej ambitne.

Dobrze się stało, że Rada podjęła decyzję o realizacji budżetu, w którym planujemy nie tylko to, co musimy - ale i to, co możemy zrobić dla miasta.2. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf na wodę i kanalizację ustalone prze RPWiK w Tychach. Z opinii Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej wynikały zastrzeżenia i niejasności dotyczące przyjętych prze RPWiK kosztów.3. Rada jednogłośnie przyjęła Uchwałę o wyborze zastępców przewodniczących stałych komisji RM.

Na zakończenie sesji RM przedstawiciele Hufca ZHP zaprezentowali swoje zadania programowe, program działania oraz swoje dotychczasowe osiągnięcia. Wraz z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej zadeklarowali współpracę z Gminą w zagospodarowaniu Domu Harcerza przy ul. Narutowicza. Harcerze zaprosili zebranych na spotkanie Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, które odbędzie się 2 kwietnia o godz. 18.00 w Domu Harcerza.


Jacek Niedźwiedzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.