Wiadomości

  • 29 marca 2021
  • wyświetleń: 2720

Urząd Miejski podsumował dodatkowy nabór na OZE

Od 18 lutego do 22 marca mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice mieli możliwość składania deklaracji w naborze dodatkowym do projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice". Czechowicki Urząd Miejski podsumował dodatkowy nabór wniosków.

Urząd Miejski podsumował dodatkowy nabór na OZE
Urząd Miejski podsumował dodatkowy nabór na OZE · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W ramach tego naboru złożono 523 deklaracji. Szacowana wartość grantów, o które zawnioskowano wynosi ponad 15, mln zł, przy kwocie do rozdysponowania w wysokości jedynie ok. 1,95 mln zł.

Aktualnie złożone deklaracje są weryfikowane i w najbliższym czasie mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje niepełne, otrzymają na podany w deklaracji adres mailowy uwagi lub w przypadku pozytywnej oceny formalnej złożonej dokumentacji, na adres zamieszkania otrzymają pismo z informacją o pozytywnej ocenie formalnej wraz z wezwaniem do zapłaty zgodnie z § 12 ust. 8 i 9 Regulaminu naboru oraz realizacji projektu grantowego, za opracowanie koncepcji technicznej oraz dokumentacji określającej zapotrzebowanie na energię cieplną budynku. Wartość opłaty waha się od 246,00 zł do 473,55 zł w zależności od wskazanych w deklaracji instalacji. Jest to opłata obowiązkowa i bezzwrotna. Nieuiszczenie jej w terminie będzie skutkować nieujęciem deklaracji na liście rezerwowej.

Kolejnym etapem oceny deklaracji będzie przeprowadzenie oceny merytorycznej zgodnie z § 12 ust. 12 Regulaminu.

- Dziękujemy za ogromne zainteresowanie jednak ze względu na ograniczone środki jakimi dysponuje gmina oraz w trosce o finanse mieszkańców, zwracamy się z gorącą prośbą o dogłębne przeanalizowanie powyższych informacji zwłaszcza w przypadku deklaracji obejmujących jedynie instalacje fotowoltaiczne, gdyż szanse na uzyskanie grantu na realizację samej instalacji fotowoltaicznej jest bliska zeru - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

- W związku z powyższym osoby, które chcą uniknąć poniesienia kosztów w wysokości 246,00 zł za opracowanie koncepcji technicznej, proszone są o wypełnienie formularza Rezygnacji (w załączniku), który można przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail: d.jurczyk@um.czechowice-dziedzice.pl lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy urzędu - dodaje czechowicki magistrat. Formularz rezygnacji dostępny jest tutaj.

Program jest dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.