czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 2 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 1644

"50 kW na start". Przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje na OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór do Programu "50 kW na start" wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Reklama

panele słoneczne, oze, farma słoneczna, fotowoltaika, odnawialne źródła energii
"50 kW na start". Przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje na OZE · fot. Pixabay


Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:
  • w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  • w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.


Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:
  • pierwsza runda: 29.03.2021 r. - 30.04.2021 r.
  • druga runda: 01.05.2021 r. - 31.05.2021 r.
  • trzecia runda: 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.


W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:
  • w formie dotacji: 1.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.


Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Program "50 kW na start" wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców - do pobraniaKontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel.: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60 32 244.

mp / czecho.pl

źródło: WFOŚiGW

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.