Wiadomości

  • 16 kwietnia 2021
  • 18 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 5344

Ile ton śmieci produkujemy w gminie? Gdzie trafiają odpady?

Pod koniec marca Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach przedstawił "Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za 2020 rok". Raport przedstawił między innymi, gdzie trafiają poszczególne rodzaje odpadów oraz w jakich ilościach.

Odpady, śmieci, kontenery, eko plus
Ile ton śmieci produkujemy w gminie? Gdzie trafiają odpady? · fot. mp / czecho.pl


Dzięki analizie możemy dowiedzieć się, że w 2020 roku mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice wytworzyli ponad 14 tysięcy ton odpadów! Z danych wynika, że każdy mieszkaniec gminy Czechowice-Dziedzice (na koniec 2020 roku było nas 43 978) wytworzył średnio blisko 326 kilogramów śmieci.

Gdzie trafiały poszczególne rodzaje i ilości śmieci? Pokazuje to poniższe zestawienie.
  • 6409,3150 ton odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które trafiły do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach,
  • 152,510 ton odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które trafiły do Agencji Komunalnej w Brzeszczach,
  • 504,9960 ton odpadów biodegradowalnych, które trafiły do firmy Best-Eko w Żorach
  • 32,1369 ton odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych przekazanych do składowania - te odpady trafiły do Agencji Komunalnej w Brzeszczach,
  • 1452,8429 ton odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do składowania, które trafiły do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach.


Powyższe zestawienie obejmuje "ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbieranych z terenu gminy. Ponadto zawiera przeznaczone do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych".

Raport przedstawia również rodzaje oraz ilości odpadów, które trafiły w 2020 roku do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się przy ulicy Prusa. Dane przedstawia poniższa tabela.

Gdzie trafiają śmieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice?
fot. BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.