Wiadomości

  • 26 kwietnia 2021
  • wyświetleń: 858

Co bada wariograf ?

Materiał partnera:

Wariograf, zwany potocznie wykrywaczem kłamstw, kojarzy się się ze strachem badanej osoby oraz maszyną z wieloma kablami, rysującą skomplikowane wzory krzywych. W rzeczywistości jednak badanie wariografem to prosta analiza reakcji organizmu osoby poddawanej badaniu na zadane jej pytania. Jakie reakcje bada urządzenie?

Kłamstwo ma znaczenieDziałanie wariografu opiera się na założeniu, że człowiek reaguje w sposób emocjonalny na sytuację, w której nie mówi prawdy. Odczuwane wówczas emocje mają natomiast przełożenie na reakcje fizjologiczne i poznawcze organizmu. Sytuacja taka nie jest bowiem komfortowa, przez co może powodować np. strach, który z kolei sprawia, że rośnie ciśnienie krwi, źrenice rozszerzają się, a także aktywują się gruczoły potowe.

Wszystkie te reakcje są niezależne od woli ludzkiej, przez co nie mogą być kontrolowane. Czynniki te wykorzystywane są przez wariograf, który bazuje na tym, że pewne wydarzenie powoduje emocjonalną reakcję organizmu. Jeżeli osoba badana będzie chciała ukryć, że była świadkiem pewnego zdarzenia czy też, że jakaś okoliczność jest jej znana, to organizm zareaguje na tego typu sytuację stresową. W konsekwencji będzie to widoczne na wyniku badania wariografem i pozwoli ocenić, czy osoba badana mówi prawdę, czy też kłamie.

Z powyższych względów w czasie badania w pomieszczeniu powinna być utrzymana stała temperatura, czujniki umieszczone na ciele badanego nie powinny zmieniać położenia, a także nie powinny dochodzić żadne dodatkowe sygnały czy dźwięki. Wszystkie tego typu okoliczności mogłyby doprowadzić bowiem do zaniepokojenia osoby poddawanej badaniu i tym samym zaburzyć wyniki.

Jakie reakcje fizjologiczne bada wariograf?Wariograf jednocześnie bada kilka parametrów. Wśród nich wymienić można:
  • opór skóry (reakcję skórno-galwaniczną),
  • puls i ciśnienie krwi,
  • częstotliwość oddechu,
  • rozmiar źrenicy oka.


Pomiar oporu skóry to pomiar tego, w jaki sposób przewodzi ona prąd. Zależy on od poziomu nawilżenia skóry, silnie związanego z reakcjami organizmu. Im wyższy jest poziom naszego stresu, tym bardziej pocimy się, a w konsekwencji opór skóry słabnie. To właśnie ten parametr badany jest za pomocą specjalnego czujnika umieszczonego na opuszkach palców. Czujnik ten ma bardzo wysoką czułość, przez co może wychwycić nawet najmniejszą zmianę przewodnictwa skóry.

Częstotliwość oddechu jest z kolei mierzona za pomocą urządzeń, zwanych pneumografami. Zakłada się je na klatkę piersiową oraz przeponę badanej osoby. Z kolei jeżeli chodzi o rozmiar źrenicy oka, to wykorzystuje się do tego kamerę na podczerwień, przy czym warto wspomnieć, że aktualnie nie bada się tego wskaźnika, ponieważ zmiany źrenicy są zbyt mało zauważalne.

Jak interpretować wyniki badania ?Interpretacja wyników badania wariografem polega na zebraniu danych (zapisów krzywych wykreślanych przez urządzenie), a następnie poddaniu ich ocenie eksperta, który sporządzi specjalistyczny raport. W tymże raporcie wyciągane są wnioski z konkretnych pomiarów reakcji organizmu, przez co można wskazać, jakie pytania wywołały reakcję organizmu. Przeanalizowany musi być jednak cały przebieg badania (w tym odpowiedzi na pytania kontrolne, krytyczny i obojętne), nie tylko jednostkowe reakcje. Należy wziąć pod uwagę także stosunek badanego do przeprowadzonego badania, ponieważ już sam stres związany z badaniem może zaburzyć reakcje organizmu.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie opinii przez eksperta. Choć interpretacja badania jest trafna statystycznie na poziomie 98%, to opiniujący nie stwierdzi jednak jednoznacznie, że odpowiedź na konkretne pytanie była prawdziwa lub fałszywa. Wnioski opinii wskazują bowiem jedynie, jakie reakcje fizjologiczne zostały wywołane w organizmie przez zadanie konkretnego pytania. Opiniujący wskaże zatem, że osoba badana zareagowała na pytanie w sposób typowy dla osoby prawdomównej, a nie, że odpowiedziała na zadane pytanie zgodnie z prawdą.

Jeżeli po przeczytaniu artykułu jesteś zainteresowany przeprowadzeniem badania, wszelkie niezbędne w tym celu informacje możesz znaleźć na stronie internetowej: http://www.wariograf.com.pl/.