Wiadomości

 • 2 maja 2021
 • wyświetleń: 1940

Rusza tegoroczna edycja programu dla niepełnosprawnych

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021. Właśnie ruszył nabór wniosków do tegorocznej edycji projektu.

wózek, niepełnosprawność,
Rusza nabór do tegorocznej edycji programu dla niepełnosprawnych


- Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie oraz osoby chętne do pracy jako asystent prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B,tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-17.00, piątek 7.00-13.00, mail: zu@ops-cz-dz.pl - informuje czechowicki OPS.

- Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej - podkreśla Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

Celem programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program w gminie Czechowice-Dziedzice kierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W pierwszej kolejności do uczestnictwa w programie planuje się kwalifikowanie osób niepełnosprawnych wymagających wzmożonego wsparcia, którym usługa asystenta pozwoli na wyjście ze swojego miejsca zamieszkania, pozwoli również na bardziej samodzielne i aktywne życie, które bez wsparcia drugiej osoby nie jest możliwe. Dotyczy to głównie osób z trudnościami w poruszaniu się (osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego - wózki, balkoniki), osób mających trudności w komunikowaniu się, osób niewidomych i niedowidzących czy osób, u których występuje więcej niż jeden rodzaj niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego.


Osoby zakwalifikowane do programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Przy ustalaniu ilość przyznanych godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych. Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2021.

Usługi asystenta mogą świadczyć:
 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji
 • w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


Wysokość środków otrzymanych przez Gminę z Funduszu Solidarnościowego na realizację powyższego Programu wynosi 172 941 zł.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.