czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 11 maja 2021
 • wyświetleń: 1525

Rusza nabór do tegorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa"

Rusza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021. Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w ramach tego programu.

Reklama

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach
Rusza nabór do tegorocznej edycji programu "Opieka wytchnieniowa" · fot. www.ops.czechowice-dziedzice.pl


Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie mogą zgłaszać się do pracowników Zespołu ds. Usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Nad Białką 1 B. Informacje kontaktowe to:
 • tel. 32/214-51-37 oraz 508 069 933 w godzinach:
 • poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
 • czwartek 7.00-17.00
 • piątek 7.00-13.00
 • mail: zu@ops-cz-dz.pl


- Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin opieki wytchnieniowej w ramach programu, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej - zaznacza czechowicki Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie Czechowice-Dziedzice program będzie realizowany w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania programu. Przy ustalaniu ilość godzin usługi będą brane pod uwagę również inne kryteria, np. możliwość wsparcia przez innych członków rodziny czy korzystanie z usług opiekuńczych.

Podstawą do udziału w programie jest:
 • w przypadku osób do 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • w przypadku osób powyżej 16 r.ż. dysponowanie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).


Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


W przypadku dużej liczby zgłoszeń będą brane pod uwagę kryteria dodatkowe tj.:
 • kolejność zgłoszenia,
 • struktura rodziny (czy osoba niepełnosprawna oprócz opiekuna faktycznego ma możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych osób czy członków rodziny),
 • stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników programu.


Osoby zakwalifikowane do pogramu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Wysokość środków otrzymanych przez naszą gminę z Funduszu Solidarnościowego na realizację powyższego programu wynosi 73 440 zł.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.