Wiadomości

  • 24 maja 2021
  • wyświetleń: 5200

Jest zatwierdzenie nowej taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców gminy

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie sołectw Bronów, Ligota oraz Zabrzeg, obsługiwanych przez PIM, oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2024.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, pim, kanalizacja
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


- Najistotniejszą zmianą są stawki opłat abonamentowych dla klientów, którzy otrzymują faktury w formie papierowej (będą one droższe - przyp. czecho.pl), dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi e-faktura. Nowe stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowe obowiązywać będą od 22 maja 2021 roku - informuje czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

- Wnioskodawca wskazał elementy wpływające na ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków tj. wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost ceny hurtowego zakupu wody, wzrost kosztów zagospodarowania osadów ściekowych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń związany ze zwiększeniem etatów. Planowane wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania. Prognoza kosztów została oparta na: założeniach makro i mikroekonomicznych, prognozie zmian warunków ekonomicznych oraz wielkości usług i warunków ich świadczenia - czytamy w uzasadnieniu do decyzji dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

- Pod uwagę zostały wzięte: stopa Inflacji, wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu. Wysokość kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków została określona na podstawie ilości sprzedanej wody I Ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem wzrostu poziomu sprzedaży w latach 2021 - 2024 i planowanych cen jednostkowych wyżej wymienionych usług - dodaje.

Szczegóły decyzji oraz szczegółowy wykaz taryf można pobrać (w formie pdf) tutaj. Nowa taryfa na zaopatrzenie w wodę obejmuje mieszkańców sołectw naszej gminy - Bronowa, Ligoty oraz Zabrzega - obsługiwanych przez czechowicki PIM (miasto obsługiwane jest przez PWiK). Nowa taryfa za odprowadzanie ścieków dotyczy również miasta Czechowice-Dziedzice.

mp / czecho.pl

źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.