Wiadomości

  • 25 maja 2021
  • 26 maja 2021
  • wyświetleń: 2857

PWiK: Ceny wody dla mieszkańców miasta na niezmiennym poziomie

Z inicjatywy władz Czechowic-Dziedzic - burmistrza Mariana Błachuta oraz Rady Miejskiej - ceny wody, którą dostarcza czechowickie PWiK, pozostaną na niezmiennym poziomie. Jest to możliwe dzięki dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę.

kran
PWiK: Ceny wody dla mieszkańców miasta na niezmiennym poziomie · fot. pixabay.com


- Na wniosek burmistrza Czechowic-Dziedzic Rada Miejska w dniu 25 maja 2021 roku podjęła uchwałę o dopłacie do ceny taryfowej za zaopatrzenie w wodę. Wysokość dopłaty w okresie od 29 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku dla wszystkich odbiorców wynosić będzie 0,55 zł/m3 poinformowało PWiK Czechowice-Dziedzice.

Zgodnie z obowiązującą taryfą cena wody w tym okresie wynosić będzie 8,68 zł/m3, a przedmiotowa dopłata spowoduje jej utrzymanie na dotychczasowym poziomie tj. 8,13 zł/m3. Zewnętrzny regulator zatwierdził PWiK taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na okres 3 lat (PWiK zaopatruje w wodę miasto Czechowice-Dziedzice. Sołectwa Bronów, Ligota oraz Zabrzeg są zaopatrywane w wodę przez PIM).

- Optymalizacja kosztów, stałe remonty i modernizacja sieci - wpływające na systematyczne obniżanie strat wody to priorytety przedstawione we wniosku taryfowym złożonym do zewnętrznego regulatora - PGW Wody Polskie. Te założenia pozwalają pozostawić ceny zakupu wody dla odbiorców z obszaru miasta Czechowice-Dziedzice na praktycznie niezmiennym poziomie w stosunku do wcześniejszej taryfy - wyjaśnia czechowicka spółka.

Jak podkreśla PWiK, znaczący wpływ na kalkulację przedstawioną przez PWiK ma realizowany obecnie projekt unijny, w ramach którego wybudowanych zostanie 25 kilometrów nowej sieci wodociągowej, a spółka przyjmie na swój majątek infrastrukturę, której wartość przekroczy 19,5 miliona złotych netto. Koszty związane z podatkami oraz amortyzacją przedmiotowej sieci znacząco podnoszą kalkulowaną cenę wody dla odbiorców.

Niemniej istotnym czynnikiem kształtującym ceny wody dostarczanej przez PWiK jest cena jej hurtowego zakupu, która w każdym z poszczególnych okresów taryfowych wzrasta. PGW Wody Polskie zatwierdziło bez uwag taryfę, na bazie której cena wody w poszczególnych jej okresach wynosić będzie odpowiednio:
  • 8,68 złotych/m3 - od 29.05.2021r. do 28.05.2022r.
  • 9,08 złotych/m3 - od 29.05.2022r. do 28.05.2023r.
  • 9,24 złotych/m3 - od 29.05.2023r. do 28.05.2024r.


- W zatwierdzonej taryfie widoczna będzie znacząca - 5-złotowa różnica pomiędzy klientami rozliczającymi się tradycyjnie, a tymi korzystającymi z e-faktury. W związku z większymi kosztami utrzymania gotowości sieci abonament dla odbiorców mających zagwarantowane większe natężenie przepływu wody tj. powyżej 2,8 m3 na godzinę będzie wyższy niż dla Klientów, którym Spółka zapewnia parametry nie przekraczające tej wartości - podsumowuje czechowickie PWiK.

Szczegółowy wykaz taryf, które obowiązywać będą od 29 maja, można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: PWiK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.