Wiadomości

  • 28 maja 2021
  • 30 maja 2021
  • wyświetleń: 6739

Co z tymi drogami, czyli problemy czechowickich kierowców

- Drogi w Czechowicach-Dziedzicach są w fatalnym stanie - piszą do nas kierowcy, którzy jeżdżą po ulicach naszej gminy. Składają się na to m.in. duży ruch ciężkich pojazdów w związku z przebudową czechowickiego węzła kolejowego czy też budowa kanalizacji. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda naprawa dróg, które "ucierpiały" w wyniku tych prac oraz na jakie inwestycje mogą liczyć kierujący pojazdami z naszego miasta jeszcze w 2021 roku.

Drogi
Zniszczona ulica Burzej w Ligocie · fot. mp / czecho.pl


Na nasza skrzynkę redakcyjną otrzymujemy w ostatnim czasie wiele wiadomości od czytelników, którzy zwracają uwagę na drogi zniszczone przez duży ruch ciężkich pojazdów obsługujących przebudowę czechowickiego węzła kolejowego. Tak jest np. na ulicy Burzej w Ligocie, niedostosowanej do ruchu ciężarówek. Jak napisali do nas mieszkańcy tej ulicy, podczas inwestycji pojawiło się na niej mnóstwo dziur oraz zapadniętych studzienek kanalizacyjnych.

Czy w ramach inwestycji polegającej na przebudowie czechowickiego węzła kolejowego drogi zniszczone przez pojazdy z budowy zostaną naprawione? Temat poruszaliśmy w październiku zeszłego roku, kiedy to w podobnej sprawie napisali do nas mieszkańcy ulicy Objazdowej, która de facto została "przecięta" na dwie części - nie ma i nie będzie już przejazdu przez tory na tej ulicy. A co ze zniszczonymi drogami? - Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód, które powstały w trakcie prac budowlanych i transportu - powiedziała w rozmowie z portalem czecho.pl Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK. - Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykonał inwentaryzację dróg i ustalił zasady ich użytkowania z zarządcą dróg - dodała rzeczniczka.

Drogi
Ulica Objazdowa - w tym miejscu był przejazd kolejowy · fot. mp / czecho.pl


Innym problemem, na który napotykają kierowcy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, jest brak odtworzenia nawierzchni asfaltowej po inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej. Na ten problem zwracali uwagę kolejni nasi czytelnicy, w tym pan Piotr, który napisał do portalu czecho.pl w sprawie braku odtworzenia nawierzchni ulicy Komorowickiej w Czechowicach Południowych (historię i odpowiedź PIM opisywaliśmy tutaj).

Dla kierowców oraz mieszkańców ulic, przy których prowadzona jest inwestycja, mamy dobrą wiadomość. Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony wtorek, czechowiccy radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Zapisano w niej 2 250 000 złotych na modernizację dróg gminnych w obszarze realizacji zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice - Dziedzice - etap 2".

Drogi
Ulica Chałupnicza - 27.05.2021 · fot. mp / czecho.pl


Czy Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami dysponuje już nazwami ulic, których nawierzchnia zostanie odtworzona w pierwszej kolejności oraz ogólnie w 2021 roku? - Odtworzeniom nawierzchni podlegają wszystkie drogi, w pasach których prowadzone były prace związane z realizacją zadania "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice - etap 2". Zadanie realizowane jest w ramach 7 różnych kontraktów. Postęp prac na poszczególnych kontraktach jest bardzo różny, dlatego trudno określić jednoznacznie terminy wykonywania prac na drogach. Zgodnie z zawartymi umowami wszystkie odtworzenia wykonane być mają do końca bieżącego roku - powiedziała portalowi czecho.pl Czesława Szczęsny, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu Miejskiego.

We wspomnianej uchwale zatwierdzono również środki na dwie inne inwestycje drogowe, które będą przeprowadzane w tym roku na terenie naszej gminy, a konkretniej - w Ligocie. Przy ulicy Powstańców Śląskich, na 140-metrowym odcinku od ul. Zakątek do ul. Pod lasem - do wjazdu do budynku nr 72, powstanie nowy chodnik. Z kolei ulica Zaciszna zostanie przebudowana - inwestycja będzie polegać na wykonaniu nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.