Wiadomości

  • 28 maja 2021
  • wyświetleń: 7662

[WIDEO] Chcieli dotrzeć do Francji. Zostali zatrzymani w Czechowicach

4 obywatele Bangladeszu i 2 Lankijczycy podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego. Zatrzymali ich w Czechowicach-Dziedzicach funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej.Do zatrzymania cudzoziemców doszło 25 maja w Czechowicach-Dziedzicach. Funkcjonariusze Straży Granicznej informację o sześciu mężczyznach ujawnionych w naczepie ciężarówki otrzymali od funkcjonariuszy policji z Czechowic-Dziedzic. Stróżów prawa zawiadomił Bułgar, kierowca samochodu ciężarowego, w którego naczepie nielegalnie podróżowali cudzoziemcy. Nie był on świadomy, że wraz z nim podróżują cudzoziemcy.

- Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej odkryli, że wśród przewożonego ładunku przewodów klimatyzacyjnych ukrywa się 6 mężczyzn. Jeden z nich posiadał dokument paszportowy wydany przez władze Bangladeszu oraz rumuńską wizę krajową, pozostali nie mieli przy sobie żadnych dokumentów, deklarowali, że pochodzą z Bangladeszu i Sri Lanki - informuje Szymon Mościcki, rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani. W trakcie dalszych czynności wyjaśniających ustalono ich obywatelstwo oraz dane osobowe. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży była Francja.

Chcieli dotrzeć do Francji. Zostali zatrzymani w Czechowicach - 25.05.2021 · fot. Śląski Oddział Straży Granicznej


- Mężczyźni usłyszeli zarzut przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu, nie posiadając wymaganych dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy. Cudzoziemcy przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby na 2 lata - dodaje przedstawiciel śląskich strażników granicznych.

Jak podkreślił Mościcki, obywatel Bangladeszu, który posiadał paszport i wizę, która nie uprawniała go do podróżowania po strefie Schengen, został zwolniony i pouczony o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Polski i wyjazdu do państwa członkowskiego, w którym posiada zezwolenie na pobyt. Z kolei dwaj Lankijczycy, decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, zostali osadzeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Tam będą oczekiwali na przekazanie do państwa, w którym złożyli wniosek o ochronę międzynarodową.

Wobec pozostałych obcokrajowców (3 obywateli Bangladeszu) Komendant Placówki w Bielsku-Białej wszczął postępowanie o zobowiązanie do powrotu. Dziś w bielskim sądzie zapadnie decyzja czy do czasu zakończenia postępowania powrotowego cudzoziemcy ci przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

mp / czecho.pl

źródło: Straż Graniczna w Bielsku-Białej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.