czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 31 maja 2021
  • wyświetleń: 545

ZUS - które składki są obowiązkowe?

Materiał partnera:

Często zadawanym przez was pytaniem jest - czy wszystkie składki ZUS są obowiązkowe? Dla wielu z was być może brzmi to jak czarna magia... Doskonale to rozumiemy! Wcale nie tak łatwo połapać się w stosie informacji, a składki ZUS same się przecież nie zapłacą! Które składki ZUS są obowiązkowe, a które nie?

ZUS - które składki są obowiązkowe?

Składki ZUS - dla kogo?I dla pracowników na umowie, i dla przedsiębiorców! Składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczą nas wszystkich! W zależności od profilu naszej działalności lub charakteru umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni w obecnym miejscu pracy, wyliczane są konkretne składki. Ich wartość jest wymierzana i pobierana właśnie przez ZUS. Prowadząc własną działalność gospodarczą, jesteśmy bowiem zobowiązany do samodzielnego rozliczenia się z instytucją ZUS. Na oficjalnej stronie ZUS-u zostało dokładnie określone, kto jest zobowiązany do płacenia składek. Nie przedłużając... Jakie składki ZUS nas obowiązują? Sprawdzamy!

Gdzie szukać pomocy? Firma ZusToNieMus - https://zustoniemus.pl/ - jest odpowiedzią na wasze potrzeby! Uzyskacie tam fachową pomoc i kompleksowe doradztwo oraz odpowiedzi na nurtujące was pytania związane ze składkami ZUS i nie tylko!

Ubezpieczenie emerytalneJedną z podstawowych składek dotyczącą przedsiębiorców oraz pracowników, jest ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% podstawy wymiaru. Osoby opłacające tę składkę zapewniają sobie dodatkowy dochód tuż po przekroczeniu wieku emerytalnego i zaprzestaniu pracy zawodowej. Osoby takie jak obywatele Polski pracujący za granicą, małżonkowie pracowników dyplomatycznych, studenci i doktoranci niepodlegający innemu ubezpieczeniu z tego tytułu lub osoby kontynuujące ubezpieczenie na wniosek po ustaniu obowiązujących ubezpieczeń mogą starać się o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne.

Ubezpieczenie rentoweCo ciekawe, ubezpieczeniu rentowemu podlegają osoby, których dotyczy również ubezpieczenie emerytalne. Niemniej jednak ubezpieczenie rentowe dotyczy świadczeń uzyskiwanych na skutek losowych zdarzeń ubezpieczeniowych. Mowa tutaj o sytuacjach takich jak ryzyko wystąpienia inwalidztwa, niezdolność do pracy czy śmierć żywiciela rodziny. Wówczas w ramach opłacanych składek otrzymujemy rentę, która ma za zadanie zastąpić utracony dochód.

Ubezpieczenie choroboweNie mylmy ubezpieczenia chorobowego z ubezpieczeniem zdrowotnym. To dwie różne rzeczy! Ubezpieczenie chorobowe to składka ZUS chroniąca pracowników przed utratą dochodów na skutek porodu czy choroby. Co to tak naprawdę oznacza? Pracownik, który uzyskał zwolnienie lekarskie, ma prawo do otrzymania zasiłku.

Ubezpieczenie zdrowotneUbezpieczenie zdrowotne stanowi aż 9% podstawy wymiaru, będąc jednocześnie jedną z najważniejszych składek ZUS. Składka ta jest obowiązkowa, a co za tym idzie, pracownicy i przedsiębiorcy otrzymują pełne prawo do korzystania z publicznej służby zdrowia w ramach NFZ. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy pracowników, dzieci, studentów, uczniów, emerytów, rencistów, osób prowadzących własną działalność gospodarczą, a nawet i bezrobotnych.

Ubezpieczenie wypadkoweUbezpieczenie wypadkowe dotyczy wyłącznie osób, które posiadają już ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Założeniem ubezpieczenia wypadkowego jest bowiem ochrona osoby ubezpieczonej przed nieszczęśliwym wypadkiem. Na skutek utraty zdolności do pracy osoba podlegająca ubezpieczeniu tego typu ma pełne prawo do uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty rodzinnej, jednorazowego odszkodowania czy dodatku pielęgnacyjnego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szczegółowo wyjaśnia, kto podlega danemu ubezpieczeniu, a kiedy istnieje możliwość dobrowolnego opłacania konkretnych stawek!