Wiadomości

  • 4 czerwca 2021
  • wyświetleń: 4293

Będzie można otrzymać dotację na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Już wkrótce rusza program dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych do nowopowstałej, w ramach drugiego etapu projektu budowy, kanalizacji sanitarnej - informuje czechowickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, pim, kanalizacja
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


- Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z obniżeniem kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, informujemy o możliwości pozyskania dotacji z budżetu gminy Czechowice-Dziedzice. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/399/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 lutego 2021 roku, dofinansowanie będzie się odbywać w formie dotacji celowej dla Wnioskodawców na dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych, których koszt budowy przekracza kwotę 2 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania do jednego przyłącza wynosi 13 000 zł - informuje PIM Czechowice-Dziedzice.

Spółka podkreśliła również, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie nieruchomości wyposażenie w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dotację?
  • posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
  • wybudować do 30 listopada 2022 roku przyłącze kanalizacyjne na podstawie umowy zawartej z PIM Sp. z o.o.,
  • zawrzeć do 30 listopada 2022 roku umowę na odprowadzanie ścieków z PIM Sp. z o.o.,
  • zlikwidować lub zaprzestać użytkowania zbiornika bezodpływowego.


Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dotację?
  • wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2",
  • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • kserokopię warunków technicznych przyłącza kanalizacji sanitarnej (dokument wydawany przez PIM),
  • inne wymagane przepisami prawa dokumenty, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie.


Więcej szczegółów oraz harmonogram składania wniosków znajduje się tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.