Wiadomości

  • 10 czerwca 2021
  • wyświetleń: 1253

Budowa garażu - przepisy budowlane

Materiał partnera:

Często stajemy przed potrzebą budowy garażu na naszej działce. Czasami od postawienia takiego budynku rozpoczynamy w ogóle etap prac związanych z budową domu mieszkalnego. Innym razem garaż budujemy dopiero na końcu, jako zwieńczenie procesu. Bywają jeszcze i inne sytuacje, w których chcemy postawić garaż - czy to wolnostojący, czy to przyłączony do już istniejącego budynku. Warto więc na początek poznać najważniejsze informacje związane z budową tego praktycznego budynku.

Budowa garażu - przepisy budowlane


Garaż - jego cechy według polskiego prawaZgodnie z polskim prawem budowlanym "garaż" czy też "wiata garażowa" nie są jasno i definitywnie sprecyzowane. Za garaż uznaje się - co ma także wymiar praktyczny - budynek lub pomieszczenie, które jest przeznaczone do postoju pojazdów (nie musi być to samochód osobowy, równie dobrze może być np. motor). Co istotne, garaż powinien posiadać cztery ściany (a zatem z każdej strony) - muszą oczywiście zawierać jakieś otwory - oraz dach.

Wiatą jest natomiast konstrukcja otwarta z przynajmniej jednej strony, a zatem zawierająca maksymalnie trzy ściany. Wiata ma także zadaszenie - pełne lub niepełne. Warto wspomnieć, że prawo nie określa, że garaż musi być trwale związany z gruntem. Metoda posadowienia jest więc dowolna - czy to na fundamencie, czy choćby na bloczkach.

Według przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, garaż natomiast "powinien mieć:

1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m;
2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle;
3) elektryczną instalację oświetleniową;
4) zapewnioną wymianę powietrza, zgodnie z § 108;
5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową, w garażu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garażu nadziemnym o pojemności powyżej 25 samochodów;
6) instalację przeciwpożarową, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczoną przed zamarzaniem".

Garaż budowany na zgłoszeniePrawo budowlane daje inwestorom możliwość budowy garażu na zgłoszenie, a zatem bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Należy jednak zachować pewne standardy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego budowa garażu lub wiaty garażowej o powierzchni do 35 m2 całkowitej (czyli nie użytkowej) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że takich obiektów na działce możemy mieć maksymalnie dwa na każde 500 m2 powierzchni nieruchomości.

Jak więc widać, jeśli chcemy mieć garaż wolnostojący, jest to opcja wygodna i szybka. Gdy jednak decydujemy się na dostawienie garażu do konstrukcji budynku, konieczne staje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie - formalnościZgłoszenia dokonujemy jeszcze przed podjęciem budowy - odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Odpowiedni wniosek dostarczamy zatem do urzędu i odczekujemy 21 dni bez podjęcia prac. Jeśli nie otrzymamy sprzeciwu - możemy rozpocząć stawianie garażu.

Zgoda urzędu jest ważna przez trzy lata - i w tym czasie powinniśmy rozpocząć prace budowlane. Jeśli tego nie uczynimy, trzeba będzie rozpocząć formalności związane ze zgłoszeniem od początku.

Źródła: