czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama - billboard wiadomości

Wiadomości

  • 5 września 2007
  • wyświetleń: 1167

Obiady dla osób w trudnej sytuacji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że kontynuuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego udzielana jest pomoc, w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego (obiady). Programem objęte są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. Dzieci i młodzież, którym przyznano pomoc w formie obiadów spożywają posiłek w stołówce szkolnej.

Pomoc może być przyznana osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego. Z pomocy korzystać mogą osoby, których dochód nie przekracza kwoty 526,50 zł w przypadku osoby w rodzinie i 715,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Zainteresowani rodzice mogą uzyskać informacje pod nr tel. 032 215 50 98, 032) 215 23 88, 032 215 4409 lub osobiście od poniedziałku od godz. 7:00 do 17:00 (pełniony jest dyżur) wtorek, środa, piątek od godz. 7:00 do 10:00, w pozostałych godzinach informacji udzielają koordynatorzy.

OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.