Wiadomości

  • 21 czerwca 2021
  • wyświetleń: 2024

Rada Miejska będzie rozpatrywać "Raport o stanie gminy za rok 2020"

Na najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej jej członkowie rozpatrzą "Raport o stanie gminy Czechowice-Dziedzice za rok 2020". W Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy pojawiła się treść raportu.

Plac Jana Pawła II, fontanna, Urząd Miejski
Plac Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Według raportu o stanie gminy za 2020 rok na jej terenie mieszkało 43 978 osób, co stanowi spadek względem końca 2019 roku o 199 osób. Z kolei w porównaniu do 2010 roku liczba mieszkańców gminy wzrosła o 1,55 %.

W 2020 roku gmina Czechowice-Dziedzice zyskała 911 mieszkańców - zanotowano 470 urodzeń oraz 441 zameldowań z obcego terenu. Znacznie zwiększyła się liczba zgonów - w zeszłym roku było ich 521, a rok wcześniej - 438. W 2020 roku zanotowano również 333 wymeldowania poza teren gminy.

- Czechowice-Dziedzice stanowią ośrodek przemysłowy z kopalnią węgla kamiennego, walcownią metali, fabrykami sprzętu elektrotechnicznego, fabryką mebli oraz licznymi zakładami produkcyjnymi branży motoryzacyjnej. Lokalna gospodarka ewoluuje w kierunku nowych technologii zarówno w dziedzinach dla miasta tradycyjnych (np. biopaliwa, budownictwo, automotive), jak i w branżach obecnych tu od niedawna, jak np. przemysł lotniczy czy meblowy. Miasto oraz jego najbliższe otoczenie to także miejsce rozwoju handlu i usług komercyjnych - czytamy w tekście raportu.

Według danych GUS za rok 2020 w gminie Czechowice-Dziedzice zarejestrowanych było 4768 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 3450 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 1318 osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Najwięcej z nich - 1152 - stanowiły podmioty realizujące handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów samochodowych, włączając motocykle. 677 podmiotów zajmowało się budownictwem, a 514 - przetwórstwem przemysłowym.

Raport o stanie gminy przybliża również stan finansów gminy Czechowice-Dziedzice. W 2020 roku dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 253.539.929,12 zł, tj. 103,20% wykonania planu. Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie 251.985.559,66 zł, tj. 96,09% wykonania planu, który wynosił 235.491.377,25 zł. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła 13 uchwał zmieniających
budżet gminy, natomiast burmistrz wydał 22 zarządzenia zmieniające. W związku ze zmianami plan dochodów wynosił 245.682.588,54 zł, z kolei plan wydatków - 245.682.588,54 zł.

Na kwotę dochodów gminy złożyły się:
  • dochody własne - 70.568.760,68 zł,
  • udział w podatkach stanowiące dochód budżetu Państwa - 57.950.446,49 zł
  • subwencja ogólna - 35.822.922,00 zł,
  • dotacje - 89.197.799,95 zł.


Pełną treść "Raportu o stanie gminy za 2020 rok" można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.