Wiadomości

  • 22 czerwca 2021
  • wyświetleń: 4071

Co dalej z obwodnicą do terenów przemysłowych w Południowych?

Kwestia budowy "obwodnicy przemysłowej" w Czechowicach Południowych, do zakładów znajdujących się przy ulicach Junackiej i Komorowickiej, była jednym z tematów posiedzenia Komisji Rewizyjnej czechowickiej Rady Miejskiej.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Kwestia została poruszona przez radnego Krzysztofa Szczypkę w kontekście "Raportu o stanie gminy za 2020 rok". Członek czechowickiej Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że w dokumencie nie uwzględniono m.in. problemu przebudowy ul. Orzeszkowej, celem odciążenia dróg lokalnych, w tym ul. Junackiej od samochodów ciężarowych. Wskazał, że po uruchomieniu instalacji przetwarzania odpadów przy ul. Komorowickiej, ul. Junacką nasilił się transport ciężkich samochodów, gdyż dodatkowo ulicami są zwożone odpady z naszej oraz okolicznych gmin, co powoduje degradację budynków mieszkalnych usytuowanych przy tych ulicach, nie mówiąc o komforcie życia w hałasie i kurzu.

W związku z tym mieszkańcy południowej części miasta oczekują od władz samorządowych podjęcia konkretnych działań poprawiających ich komfort życia związanych z poprawą układu komunikacyjnego i budową obwodnicy do terenów aktywności gospodarczej w rejonie ul. Komorowickiej i ul. Orzeszkowej. Mimo wielokrotnych prób rozwiązania problemu przebudowy ul. Orzeszkowej, do tej pory sprawy nie udało się załatwić.

Do sprawy odniósł się Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic. Poinformował, że z inicjatywą zaprojektowania drogi w rejonie ul. Orzeszkowej wystąpił już około 10 lat temu, lecz z różnych, obiektywnych przyczyn do tej pory nie udało się zrealizować tego zadania. Znając przyczyny jej niezrealizowania ciągle poszukuje się możliwości innych rozwiązań w tym zakresie, by zmniejszyć uciążliwość ruchu samochodów ciężarowych. Obecnie prywatny podmiot zlecił wykonanie projektu budowy drogi w rejonie ul. Komorowickiej/Orzeszkowej.

Paweł Mrowiec, zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic, poinformował, że budowa drogi od ul. Komorowickiej/Orzeszkowej jest projektowana i będzie realizowana na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ze względu na konieczność zajęcia prywatnych gruntów pod drogę prowadzone są rozmowy z mieszkańcami i właścicielami gruntów w sprawie realizacji inwestycji. Obecnie projekt jest na etapie uzgodnień.

Burmistrz Marian Błachut stwierdził, że dopiero po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego będzie można podjąć działania dotyczące realizacji budowy drogi w rejonie ul. Komorowickiej/Orzeszkowej biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy oraz możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji.

Członek komisji Krzysztof Szczypka stwierdził, że temat budowy drogi przemysłowej w rejonie ul. Orzeszkowej i ul. Komorowickiej jest bezskutecznie poruszany od wielu lat, a warunki życia mieszkańców z dnia na dzień stają się coraz gorsze. Mieszkańców nie interesuje, czy prowadzone są jakieś działania, lecz oczekują ich efektów. Dlatego zwracają się z interwencją m.in. do radnych Rady Miejskiej, których wybrali jako swoich przedstawicieli, by podjęli skuteczne działania w rozwiązaniu ich problemów. Jako radny czuje się odpowiedzialny za miasto, podobnie jak burmistrz.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic poinformował, że celem udrożnienia ruchu samochodowego do Czechowic-Dziedzic od strony Bielska-Białej prowadzi rozmowy z prezydentem Bielska-Białej w sprawie budowy łącznika od ul. Królewskiej w Bielsku-Białej, co rozładowałoby korki na DK-1, lecz mieszkańcy tego rejonu nie wyrażają zgody na realizację inwestycji. Wskazał, że ma świadomość występowania problemów komunikacyjnych i podejmuje różne działania w tym zakresie, lecz problem jest wielowątkowy. Wskazał, że ma świadomość występowania problemów komunikacyjnych i podejmuje różne działania w tym zakresie, lecz problem jest wielowątkowy.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.