Wiadomości

  • 1 lipca 2021
  • wyświetleń: 1299

Na koniec maja spadek bezrobocia w gminie Czechowice-Dziedzice

895 osób pozostawało bez pracy w gminie Czechowice-Dziedzice według stanu na dzień 31 maja - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej. Jest to spadek względem poprzedniego miesiąca - 53 czechowiczan znalazło w maju nową pracę.

urząd pracy
Urząd Pracy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia na dzień 31 maja z odniesieniem do kwietnia wynosiła w kraju 6,1 proc. (spadek o 0,2 proc.), w województwie śląskim 4,9 proc. (spadek o 0,1 proc.), a w powiecie bielskim 4,5 proc. (spadek o 0,1 proc.).

- W maju 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano spadek w ewidencji liczby bezrobotnych o 154 osoby w stosunku do kwietnia 2021 r. Zarejestrowano 462 osoby, to jest o 203 osoby mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 72,3 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 52,2 proc. stanowiły kobiety. 9,0 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w maju 2021 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 31 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 14,3 proc. osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

W maju rynek pracy drgnął. Zgłoszono 1.601 wolnych miejsc pracy, czyli o 440 więcej niż w miesiącu poprzednim. Wśród zgłoszonych miejsc pracy 37 dotyczyło osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 1.562 wolne miejsca pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 39 miejsc pracy subsydiowanej.

W gminie Czechowice-Dziedzice na dzień 31 maja bezrobotnymi pozostawało 895 osób, z czego 526 stanowiły kobiety. Jest to spadek względem 30 kwietnia o 53 osoby.

- W maju do urzędu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu działania bielskiego PUP. Od początku 2021 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 320 bezrobotnych - dodaje dyrektor PUP.

mp / czecho.pl

źródło: PUP Bielsko-Biała

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.