Wiadomości

  • 5 lipca 2021
  • wyświetleń: 783

Usługi HR, które wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi

Materiał partnera:

Ludzie to dla każdej organizacji najważniejszy kapitał. Uznanie tego i odpowiednie podejście do zarządzania nim generuje największe zyski w firmie i zapewnia przewagę konkurencyjną. Ale ludzie to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą relacje, mają swoje cele, potrzeby, nieustannie się zmieniają i rozwijają.

Tu potrzebna jest wszechstronna wiedza z dziedziny psychologii, socjologii, pozwalająca zrozumieć każdego z osobna, jak i też funkcjonowanie całych grup czy zespołów. Jakie są usługi HR i jak mogą pomóc pracodawcy w optymalnym zarządzaniu ludźmi?

hr,ludzie,komputer


Orientacja na ludzi drogą do najlepszych rezultatówOptymalne zarządzanie to takie, które korzysta z potencjału każdego pracownika, zwiększa jego wydajność i pozwala na realizację celów indywidualnych, zespołowych oraz ostatecznie całego przedsiębiorstwa. Pracownicy działu HR od początku mają bezpośredni kontakt z pracownikami, bo już na etapie rekrutacji poznają ich i przy pomocy różnych metod rozpoznają ich kompetencje, umiejętności pracy w grupie, cele, jakimi się kierują w swoim rozwoju.

Jakie usługi oferuje firma specjalizująca się w HR? Wśród nich znajdują się, poza rekrutacją czy leasingiem pracowników, kadry i płace oraz świadczenia na rzecz pracowników. Pracownicy HR dbają o osobisty rozwój pracowników, odpowiednią motywację. Dzięki szkoleniom, kursom, które organizują, mogą wzmacniać komunikację zespołową, integrację, rozwijać mocne strony poszczególnych pracowników. Dobry HR w firmie to rozbudowana struktura zatrudniająca ludzi specjalizujących się w miękkim lub twardym HR. Czym różnią się te działania?

Jakie działania podejmuje HR w firmie?Działania, które  najpełniej wspomogą zarządzanie zasobami ludzkimi, to cel pracowników HR. Zatem miękki HR ma za zadanie stworzenie przyjaznej atmosfery w firmie. Dba o szkolenia wewnętrzne czy zewnętrzne, coachingi indywidualne, dzięki którym można skutecznie rozwiązywać konflikty, uczyć asertywnego wyrażania swojego zdania. Strategie motywujące, systemy wynagradzania, imprezy integrujące - to wszystko leży w rękach miękkiego HR. Do jego zadań należy też sama selekcja i rekrutacja pracowników. Obok tego mamy twardy HR, który koncentruje się na sprawach administracyjnych, płacowych, urlopowych i wszelkich przepisach dotyczących prawa pracy, pilnowaniu, by wszystko w organizacji odbywało się zgodnie z nim. Jest to dużo zadań, których zorganizowanie wymaga doświadczenia i logistycznego przemyślenia. Przedsiębiorstwo nie może dobrze funkcjonować bez tego działu, jednak bywa, że jest to jeden z obszarów, który zlecany jest firmom zewnętrznym.

Stanowi to sposób na oszczędność dla firmy, ale przede wszystkim jest to gwarancja współpracy ze specjalistami w zakresie tak szerokich usług HR. Przykładowo, usługi HRK od ponad 20 lat obejmują pomoc w zakresie doradztwa personalnego, pozyskiwania pracowników, wspierania ich na ścieżce rozwoju oraz szeroko rozumianej administracji. Ważnym czynnikiem przemawiającym za rozwiązaniem w postaci firmy zewnętrznej z dziedziny HR jest solidna baza danych, którą dysponuje. Przy zatrudnianiu dużej liczby pracowników to lepsze rozwiązanie niż ciągle zamieszczanie nowych ogłoszeń w sprawie pracy.