Wiadomości

  • 10 lipca 2021
  • wyświetleń: 3093

Jak będzie wyglądać ul. Zawiła po przebudowie? Trwają prace

Na czerwcowym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach czechowiccy radni zapoznali się z się z projektem przebudowy ul. Zawiłej. Informacje na temat prac projektowych przybliżył Dominik Kącki z firmy A4 Projekt Pracownia Projektowa.

Miasto planuje przebudowę ulicy Zawiłej w Południowych
Miasto planuje przebudowę ulicy Zawiłej w Południowych · fot. Google Street View


Projektowana rozbudowa drogi będzie realizowana na długości 845 mb na odcinku od ul. Legionów do ul. Świerkowickiej. Rozważano trzy warianty wykonania rozbudowy ul. Zawiłej, tj. budowa jezdni o szerokości 4,5 m wraz z chodnikami po obu stronach jezdni, po jednej stronie jezdni oraz bez chodników z poboczem o szerokości 75 cm.

- Budowa drogi wraz z chodnikiem wiązałaby się z koniecznością wywłaszczenia prywatnych nieruchomości, w tym płotów. Ponadto w dwóch miejscach droga biegłaby bardzo blisko zabudowy mieszkaniowej, w jednym miejscu w odległości 2,7 m od budynku. Dodatkowo potrzebna jest przebudowa infrastruktury technicznej, w tym słupów energetycznych. Biorąc pod uwagę duży koszt odszkodowań za wywłaszczone grunty i płoty oraz duży koszt przebudowy infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej proponuje się zwężenie pasa drogowego i budowę tylko jezdni o szerokości 4,50 m z poboczem o szerokości 75 cm. W tym wariancie rozbudowy ul. Zawiłej nie byłoby potrzeby dużej ingerencji z istniejącą zabudowę mieszkaniową i infrastrukturę techniczną - poinformował Dominik Kącki z firmy A4 Projekt Pracownia Projektowa.

- W przypadku rozbudowy ul. Zawiłej wraz z budową chodnika po jednej stronie drogi byłaby konieczność dużej ingerencji w 17 nieruchomości, a przy budowie drogi tylko z poboczem w 11 nieruchomości i w mniejszym zakresie niż przy budowie chodnika. Biorąc pod uwagę, że ul. Zawiła stanowi tylko dojazd do posesji wystarczająca byłaby budowa jezdni z poboczem, bez chodnika. Pozwoliłoby to na ograniczenie do minimum kosztów rozbudowy ul. Zawiłej - dodał przedstawiciel spółki z siedzibą w Trzebini.

- W związku z rozbudową tego terenu ruch na ul. Zawiłej będzie coraz większy, dlatego należy ją solidnie przebudować Ponadto ul. Zawiła, poprzez ul. Krętą jest łącznikiem między ul. Legionów i ul. Lipowską oraz DK1 i wielu kierowców omija w ten sposób powstałe korki na ulicy Lipowskiej i Legionów. W związku z tym, budowa chodnika przy ul. Zawiłej byłaby potrzebna ze względu na duże natężenie ruchu samochodowego, lecz wiązałoby się to z dużą ingerencją w istniejącą zabudowę mieszkaniową oraz zwiększyłoby koszt realizacji inwestycji - stwierdził członek komisji Krzysztof Szczypka, który zapytał również, jaki jest koszt realizacji poszczególnych wariantów rozbudowy ul. Zawiłej.

W odpowiedzi na pytanie radnego przedstawiciel firmy A4 Projekt Pracownia Projektowa poinformował, że rozbudowa ul. Zawiłej bez budowy chodnika będzie o ok. 40% tańsza niż rozbudowa drogi wraz z budową chodnika po jednej stronie drogi. - Rozbudowa ul. Zawiłej będzie kosztowna, m.in. ze względu na duży koszt przebudowy infrastruktury technicznej wraz z odwodnieniem. Celem ograniczenia kosztów odwodnienia drogi rozważa się wykorzystanie istniejącego potoku lub budowę nowego zbiornika wód opadowych. Ostateczny wariant będzie zależał od wyników badań geologicznych - podkreślił Kącki.

Radny Szczypka stwierdził, że proponowane warianty rozbudowy ul. Zawiłej należy jeszcze przeanalizować, by wybrać najlepsze dla mieszkańców rozwiązanie. Zwrócił się o przedłożenie radnym map proponowanych wariantów rozbudowy ul. Zawiłej.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.