Wiadomości

  • 11 lipca 2021
  • wyświetleń: 3697

Co dalej ze ścieżkami rowerowymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice?

Tematyka związana z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice była jedną z kwestii poruszanych podczas czerwcowego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Jak się okazuje, w ciągu ostatnich kilku lat gmina planowała wybudowanie kilkunastu kilometrów dróg dla jednośladów, jednak na przeszkodzie stanął m.in. brak zgody kilku właścicieli terenu.

rowerem po regionie
Co dalej ze ścieżkami rowerowymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice?


Temat budowy ścieżek rowerowych w gminie Czechowice-Dziedzice pojawiła się w kontekście wywiezienia 300 kilogramów odpadów z dzikiego wysypiska przy ul. Pionkowej. Radny Janusz Uszok, członek Komisji Gospodarki i Rozwoju czechowickiej Rady Miejskiej wskazał, że docelowo teren ten mógłby zostać zagospodarowany pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Białej, która mogłaby zostać połączona z wybudowaną już ścieżką rowerową na terenie Bielska-Białej do ul. Orzeszkowej.

Odnosząc się do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Białej, burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut, poinformował, że analizowano możliwość budowy ścieżki od ul. Orzeszkowej do terenu MOSiR-u, lecz ze względu na brak zgody kilku właścicieli terenu, okazało się to niemożliwe. Biorąc pod uwagę problemy własnościowe przy budowie ścieżek rowerowych w Polsce Śląski Związek Gmin i Powiatów zwrócił się do parlamentu o objęcie procedurą ZRID także budowy ścieżek rowerowych.

Jak przypomniał przewodniczący komisji Krzysztof Jarczok, kilka lat temu podjęto inicjatywę budowy ścieżki rowerowej na wałach rzeki Wisły w Zabrzegu, a na realizację inwestycji była możliwość pozyskania środków finansowych. Niestety Wody Polskie nie wyraziły zgody na wybudowanie ścieżki o nawierzchni asfaltowej, mimo, że np. na wałach rzeki Wisły w sąsiedniej Małopolsce są ścieżki o takiej nawierzchni.

Była możliwość realizacji projektu transgranicznego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły do Zbiornika Goczałkowickiego, lecz ze względu na brak niezbędnych zgód właścicieli terenu, nie było możliwości jej realizacji. Drugim projektem był koncepcja budowy 42 km ścieżki rowerowej wzdłuż Zbiornika Goczałkowickiego. W 2016 r. podpisano porozumienie między Powiatem Pszczyńskim, Bielskim, Cieszyński oraz gminami: Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Strumień, Chybie w sprawie realizacji projektu. Podmiotem wiodącym był Powiat Pszczyński. Ustalono przebieg i formę trasy rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego oraz ogłoszono przetarg. Jednakże ze względu na brak zgody kilku właścicieli terenu, nie doszło do realizacji projektu - stwierdził burmistrz Czechowic-Dziedzic, Marian Błachut.

Samorządowiec poinformował też, że w bieżącym roku gmina uzyskała dotację z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 85.000 zł na opracowanie zintegrowanej koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych na ternie Gminy Czechowice-Dziedzice. Koncepcja ta zostanie uwzględniona w opracowywanej Strategii rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku.

Inny z radnych zasiadających w komisji, Jerzy Bożek zauważył, że jest dostępność terenu pod wytyczenie ścieżki rowerowej od ul. Orzeszkowej do ul. Bestwińskiej, a dalej poprzez tereny Kontaktu i ul. Zabiele - można ją poprowadzić na MOSiR, choć nie zna stanu własnościowego gruntów. Radny Bożek, odnosząc się do ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły zwrócił uwagę, że Wody Polskie nie wyraziły zgody na budowę asfaltowej ścieżki, choć na części wału jest asfaltowy dojazd do posesji. Wskazał, że w Małopolsce na wałach rzeki Wisły zostały wybudowane ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej i tamtejszy oddział Wód Polskich ich nie kwestionuje.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.