Wiadomości

  • 13 lipca 2021
  • wyświetleń: 1037

Jak dobrać panele fotowoltaiczne?

Materiał partnera:

Odpowiedni dobór instalacji fotowoltaicznej wpływa na opłacalność całej inwestycji. Zbyt duża moc instalacji to niepotrzebnie wysokie nakłady finansowe, a zbyt mała - ryzyko, że nie pokryjemy własnego zapotrzebowania energetycznego. Jak prawidłowo obliczyć moc instalacji i jak określić, ile ogniw wystarczy dla domu jednorodzinnego? Poznaj zasady doboru instalacji fotowoltaicznej.

panele fotowoltaiczne


Jak obliczyć moc paneli fotowoltaicznych?By odpowiednio dobrać panele fotowoltaiczne, należy obliczyć zapotrzebowanie na ihc moc. Podstawą do obliczenia odpowiedniej mocy paneli fotowoltaicznych jest znajomość średniego rocznego zużycia energii w gospodarstwie domowym. Potrzebne nam będą do tego rachunki za prąd z ostatnich 12 miesięcy. Gdy już znamy swoje standardowe zapotrzebowanie, możemy obliczyć moc paneli fotowoltaicznych na podstawie następującego wzoru:

  • Roczne zużycie energii w kWh x 1,2 ÷ produkcję roczną z kW = moc instalacji fotowoltaicznej.


Wartość "1,2" to współczynnik, który uwzględnia sposób, w jaki energia produkowana przez prosumentów rozliczana jest przez zakład energetyczny. Prosumenci oddają do zakładu nadwyżki niewykorzystanej energii, z czego w ciągu roku mogą odzyskać 80% (niedawna nawet 100%). Współczynnik "1,2" uwzględnia więc stratę w przypadku nieodzyskania 100% nadwyżki.

Innym dobrym wzorem na obliczenie mocy instalacji jest wzór, który zakłada wykorzystanie kwoty z rachunku miesięcznego. Można go wykorzystać, jeśl mieszkamy w danym budynku krócej niż 12 miesięcy (a więc nie możemy wyciągnąć średniego rocznego zużycia energii). Wygląda on następująco:

  • Kwota rachunku miesięcznego (zł) x 12 miesięcy x 2 ÷ produkcję roczną z kW = moc instalacji fotowoltaicznej.


Jeśli przesyłamy energię do dystrybutora (nie posiadamy inwertera off-grid, a więc nie magazynujemy energii we własnych akumulatorach), to standardowo możemy odzyskać z niej 80%. W związku z tym powinno zainstalować się panele fotowoltaiczne o mocy 20% większej niż wynika ze zużycia. Od niedawna można odzyskać także nawet 100% wysłanych nadwyżek energii, ponieważ na rynku pojawiły się nowe oferty dla prosumentów. Dotychczas 20% nadwyżek energii były traktowane jako swego rodzaju opłata za przechowywanie energii w publicznym magazynie w ramach systemu opustów.

Bardzo popularnym wzorem na obliczanie mocy ogniw jest także wzór:

  • kWp = Ek*a + (Ek*b/upust) / uzysk.Ek to ilość zużywanej rocznie energii (w kWh). A oznacza udział bieżącej konsumpcji własnej (w %). Z kolei "b" to udział ilości energii oddanej do sieci (%). Omówiony już wcześniej opust w przypadku instalacji wynosi do mocy 10 kW - 0,8 za 1 kWh. Uzysk to roczna produkcja energii z 1 kWp zainstalowanej mocy przez instalację PV (w kWh).

W internecie można znaleźć kalkulatory fotowoltaiczne, ale należy je traktować jako wskazówkę. Podczas wyboru instalacji oraz jej mocy konieczna jest konsultacja ze specjalistą, który potwierdzi wyniki naszych obliczeń. Źle dobrana moc instalacji fotowoltaicznej ma konsekwencje finansowe, nie warto się na to narażać. Tym bardziej nie warto podpisywać umowy z wybranym producentem podczas pierwszego spotkania. Warto zasięgnąć opinii innych specjalistów podczas poszukiwania dobrej oferty na instalację fotowoltaiczną.

Źle dobrana moc instalacji fotowoltaicznej - konsekwencjeNie opłaca się instalować paneli o wyższej mocy niż wynosi nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Niewykorzystana energia trafi do zakładu energetycznego i część tej nadwyżki przepadnie. Ponadto zbyt duża moc instalacji fotowoltaicznej oznacza dłuższy czas zwrotu całej inwestycji.

Z kolei za mała moc instalacji (niedoszacowanie zapotrzebowania na energię) to po prostu mniejsze oszczędności na prądzie. Istnieje możliwość dobudowania większej liczby paneli fotowoltaicznych w każdym momencie, ale lepiej od początku mieć instalację, która w pełni spełnia nasze potrzeby.

Ile paneli fotowoltaicznych kupić?O liczbie zainstalowanych paneli decyduje ich moc. Im większe zapotrzebowanie na energię, tym wyższa moc paneli oraz ich liczba. Znaczenie ma nawet fakt, gdzie dokładnie zostaną zamontowane ogniwa. Standardowo montuje się je na dachach, ale coraz częściej można spotkać panele fotowoltaiczne na gruncie. Trzeba brać pod uwagę możliwość występowania zacienień oraz ekspozycję powierzchni paneli względem słońca.

Aby uzyskać maksymalną optymalność, ogniwa powinny zostać zainstalowane na przestrzeni ukierunkowanej na południe pod kątem 30-45°. Najbardziej korzystne nachylenie paneli zmienia się w zależności od sezonu i rejonu Polski. dlatego należy korzystać ze specjalistycznych określeń korzystnych dla wybranej lokalizacji.

Jaka moc instalacji fotowoltaicznej dla nowego domu?Jeśli dopiero budujemy dom, musimy oszacować, ile energii potrzebujemy do zaspokojenia swoich potrzeb. Według ekspertów średnie zużycie energii w ciągu roku dla domu jednorodzinnego bez ogrzewania elektrycznego i z kuchnią elektryczną wynosi 3900 kWh (dla dwóch osób) oraz 4500 kWh (dla czterech osób). Aby obliczyć średnie planowane zużycie prądu należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia elektryczne, których będziemy zużywać oraz ich zapotrzebowanie. Takie obliczenia zdecydowanie warto wykonać z doradcą energetycznym.

Gdy już wiemy, ile energii będziemy zużywać, możemy przejść do obliczania mocy instalacji. Warto pamiętać, że w Polsce system fotowoltaiczny o mocy 1 kWp produkuje energię elektryczną o wartości około 1000 kWh. W związku z tym instalacja o mocy 4 kWp powinna być w stanie zaspokoić roczne zapotrzebowanie na 4000 kWh energii elektrycznej - istnieje duża szansa, że wystarczy to na potrzeby czteroosobowej rodziny. Jednocześnie należy pamiętać, że każde 1 000 kWh energii elektrycznej trzeba dobrać instalację fotowoltaiczną o mocy 1,25 kWp.