Wiadomości

  • 15 lipca 2021
  • wyświetleń: 1725

Punkt informacyjny w CEE działa 5 miesięcy. Udzielono 1176 konsultacji

Punkt informacyjny programu "Czyste powietrze" w Centrum Edukacji Ekologicznej działa już pięć miesięcy. Przez ten czas pracownicy czechowickiego CEE udzielili w sumie 1176 konsultacji, w tym 889 konsultacji telefonicznych i 287 konsultacji stacjonarnych.

Punkt informacyjny w CEE działa 5 miesięcy. Udzielono 1176 konsultacji
Punkt informacyjny w CEE działa 5 miesięcy. Udzielono 1176 konsultacji · fot. CEE w Czechowicach-Dziedzicach


W okresie nieco ponad pięciu miesięcy prowadzenia punktu informacyjnego programu "Czyste Powietrze" pracownicy CEE udzielili w sumie 1187 konsultacji, w tym 889 konsultacji telefonicznych i 298 konsultacji stacjonarnych. Przy wsparciu Centrum Edukacji Ekologicznej w pierwszym półroczu 2021 roku mieszkańcy gminy złożyli łącznie 138 wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW w ramach programu "Czyste Powietrze". Wnioski złożone w CEE przez mieszkańców przekazywane są do prowadzącego program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gdzie ma miejsce ich szczegółowe rozpatrywanie i przyznawanie dotacji.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie ciągłym, na dwóch poziomach dofinansowania - podstawowym i podwyższonym, a rozgranicza je kryterium dochodowe (od 1 lipca jest to dochód w wysokości 2.189 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1.564 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych). Od 1 lipca br. nowością w programie jest m.in. wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Obecnie porozumienia podpisywane przez WFOŚiGW z gminami zobowiązują gminy do prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego przez 10 godzin tygodniowo. Punkt w CEE realizuje porozumienie i działa przez 14 godzin w tygodniu, tj. przez dwa dni - we wtorki i środy (w godz. 8.00-15.00). We wtorki udzielane są informacje i konsultacje telefoniczne, a w środy - stacjonarne (umówione wcześniej osoby). W oba te dni można również zgłaszać się do CEE po indywidualne pakiety informacyjne, przygotowane według zadeklarowanych przez mieszkańców potrzeb, które warto wcześniej ustalić telefonicznie upewniając się, że spełnia się warunki przystąpienia do programu.

Punkt informacyjny w CEE działa 5 miesięcy. Udzielono 1176 konsultacji
Punkt informacyjny w CEE działa 5 miesięcy. Udzielono 1176 konsultacji · fot. CEE w Czechowicach-Dziedzicach


Warto pamiętać, że gminny punkt może - zgodnie z warunkami porozumienia z WFOŚiGW - obsługiwać wyłącznie mieszkańców danej gminy - w naszym przypadku właścicieli nieruchomości z Czechowic-Dziedzic, Bronowa, Ligoty i Zabrzega. Często się zdarza, że do CEE dzwonią mieszkańcy sąsiednich gmin, zwłaszcza z Bielska-Białej, co powinno się zmienić, gdyż w Bielsku-Białej również kilkanaście dni temu otworzono podobny punkt informacyjno-konsultacyjny w ramach programu "Czyste Powietrze" (czynny we wtorki w godz. 8-13 i czwartki w godz. 12-17), podobne punkty działają też w innych okolicznych gminach. Na bieżąco wszelkie informacje w sprawie programu udzielane są przez dedykowaną infolinię WFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerem telefonu tel. 32 60 32 252.

W trakcie konsultacji telefonicznych w CEE (tel. 32 450 74 84 - we wtorki w godz. 8.00-15.00, również w środy w godz. 8.00-15.00, jednak w środy w związku z prowadzeniem bezpośredniej obsługi stacjonarnej w ramach programu dostępność konsultantów jest ograniczona) można uzyskać podstawowe informacje o programie, jak również odbyć weryfikację wstępną (dzięki której mieszkańcy - właściciele nieruchomości mogą się dowiedzieć, czy kwalifikują się do programu), po której można zgłosić się po odbiór szczegółowych pakietów informacyjnych przygotowywanych indywidualnie przez pracowników CEE. Korzystając z tych pakietów, można następnie wypełnić pobrany ze strony internetowej CEE, aktualny wniosek samodzielnie (korzystając, w razie potrzeby, z konsultacji telefonicznej) lub - w razie braku własnego komputera bądź umiejętności jego obsługi - umówić się na konsultację stacjonarną w budynku edukacyjnym CEE, gdzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanego stanowiska komputerowego i wypełnić wniosek. Osobom starszym i innym, które nie posiadły umiejętności obsługi komputera, pomagają w tym pracownicy CEE. Ponieważ wypełnienie jednego wniosku wraz z załącznikami i oświadczeniami trwa średnio 40-50 minut, prowadzone są zapisy, poprzedzone wstępnym wywiadem dotyczącym warunków i możliwości kwalifikowalności danego przypadku.

Należy pamiętać, że wniosek w programie można wypełnić tylko w wersji elektronicznej - w specjalnym formularzu, który można złożyć do WFOŚiGW elektronicznie (przez tzw. Portal Beneficjenta lub portal gov.pl) lub, po wydrukowaniu, w wersji papierowej (wysyłając pocztą do WFOŚiGW lub składając w CEE, które przekazuje go następnie do WFOŚiGW). Wnioski są przyjmowane i przekazywane do WFOŚiGW wyłącznie wykonane na oryginalnym formularzu wniosku wraz z pełną, wymaganą przez WFOŚiGW dokumentacją (tylko takie wnioski przyjmowane są przez WFOŚiGW). Wnioski składane samodzielnie w wersji elektronicznej przez mieszkańców za pośrednictwem Portalu Beneficjenta na stronie internetowej programu "Czyste Powietrze" lub przez portal gov.pl (w przypadku posiadania profilu zaufanego) są rozpatrywane przez WFOŚiGW najszybciej i w sposób priorytetowy, podobnie jak wnioski składane za pośrednictwem dedykowanych banków (w przypadku z chęci skorzystania z pożyczki).

Każdy zainteresowany uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW musi jednak złożyć wniosek samodzielnie i opatrzyć go własnym podpisem za zgodność deklarowanych danych, mówiących m.in. o uzyskanym dochodzie, prawie własności nieruchomości, zgodach ewentualnych współwłaścicieli i współmałżonka oraz innych. To bardzo ważne, gdyż - w przypadku skorzystania z dofinansowania - należy liczyć się z możliwością kontroli przeprowadzonej inwestycji przez WFOŚiGW. Można skorzystać również z pomocy wyspecjalizowanych firm, które oferują kompleksową obsługę w programie, obejmującą m.in. audyt energetyczny (który można pokryć w całości z dotacji), fachowe doradztwo, a także napisanie i rozliczenie wniosku. Zachęcamy do udziału w programie - szczegóły dostępne są na stronie internetowej http://www.cee.czechowice-dziedzice.pl

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.