czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 lipca 2021
  • 25 lipca 2021
  • wyświetleń: 5166

5,3 mln zł dotacji dla gminy z budżetu EU w ramach śląskiego RPO

Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała dokładnie 5 323 948,93 złotych dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie pod nazwą "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II".

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


- Realizacja projektu, który otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 już się rozpoczęła i potrwa do końca czerwca 2023 roku. Całkowita wartość projektu to 7.256.401,12 zł, a przyznane dofinansowanie to aż 5.323.948,93 zł. Realizacja zadań termomodernizacyjnych, które na długie lata wydatnie obniżą koszty utrzymania sześciu gminnych obiektów, będzie zatem kosztowała gminę niespełna dwa miliony złotych - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej w Gminie Czechowice-Dziedzice z wykorzystaniem w części obiektów odnawialnych źródeł energii: Szkole Podstawowej w Zabrzegu, Przedszkolu Publicznemu nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach, Szkole Podstawowej nr 3 w Ligocie, Noclegowni Ośrodka Pomocy Społecznej i w obiekcie przeznaczonym na siedzibę Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach (budynek po dawnej Szkole Specjalnej nr 4).

noclegownia
Noclegownia przy ulicy Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Ogólny zakres prac ujętych we wniosku obejmuje roboty budowlane termomodernizacyjne: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian piwnic, nadziemi, stropów, dachów, docieplenie elewacji; roboty budowlane uzupełniające: dachy i daszki, instalacje odgromowe, odwodnienie, nadbudowa attyk, podjazdy, schody, kominy, tynki bez ocieplenia, obróbki blacharskie, drenaż, elementy drobne elewacji; roboty instalacyjne: klimatyzacja, instalacje c.o. i c.w.u., wentylacje, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, instalacja wewnętrzna gazu, kotłownia gazowa, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjami oraz przebudową rozdzielni głównej budynku i wymianą liczników energii elektrycznej.

Zakres szczegółowy poszczególnych zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie

  • Szkoła Podstawowa w Zabrzegu - roboty budowlane termomodernizacyjne w budynku głównym i sali gimnastycznej (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian piwnic, nadziemia, stropu, nawiewniki higrosterowalne), roboty budowlane uzupełniające (kraty w oknach, rolety, daszki, odwodnienie dachu, instalacja odgromowa, odwodnienie obiektu), roboty instalacyjne (instalacja klimatyzacji), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi.


  • Przedszkole Publiczne nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach - roboty budowlane termomodernizacyjne (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian w gruncie, nadziemia, stropodach, ocieplenie tarasu nad budynkiem kuchni), roboty budowlane uzupełniające (nadbudowa attyk, strop nad wejściem głównym, odwodnienie tarasu, podjazd dla wózków, schody, instalacja odgromowa, remont stropu, remont kominów, tynki bez docieplenia), modernizacja systemu grzewczego (instalacja c.o., izolacja termiczna, wentylacja i klimatyzacja), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi.


  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach - roboty budowlane termomodernizacyjne (stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian w gruncie, nadziemia, stropodach, ocieplenie dachu), roboty budowlane uzupełniające (odwodnienie dachu, attyki, kominy, obróbki blacharskie, drenaż, instalacja odgromowa, daszki, schody), roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o.), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi oraz przebudowa istniejącej rozdzielni głównej szkoły i wymiana liczników energii elektrycznej.


Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach
Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Szkoła Podstawowa nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach


  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie - roboty budowlane termomodernizacyjne (stolarka okienna, ocieplenie ścian w gruncie, piwnic, nadziemia, strop), roboty budowlane uzupełniające (odwodnienie dachu, drenaż, instalacja odgromowa, daszki, elementy drobne na elewacji), roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o.), montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi instalacjami odgromowymi i teletechnicznymi oraz przebudowa istniejącej rozdzielni głównej szkoły i wymiana liczników energii elektrycznej.


  • Noclegownia Ośrodka Pomocy Społecznej - roboty budowlane termomodernizacyjne (ocieplenie płytami z wełny mineralnej dachu, ocieplenie ścian na gruncie, ścian budynku, stropu nad piwnicą, stolarka okienna i drzwiowa), roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem kotła gazowego).


  • Nowa siedziba Administracji Zasobów Komunalnych przy ulicy Nad Białką w Czechowicach-Dziedzicach - roboty budowlane termomodernizacyjne w budynku B (izolacja ścian piwnic, stolarka okienna i drzwiowa, izolacja stropodachu, ścian strychowych, pokrycie dachu, docieplenie elewacji budynku ocieplenie ścian w gruncie, nadziemia, stropodach, ocieplenie dachu) oraz roboty budowlane termomodernizacyjne w budynku C (docieplenie elewacji, izolacja ścian fundamentowych, izolacja dachu), roboty instalacyjne (modernizacja systemu grzewczego, w tym: instalacja c.o., instalacja wewnętrzna gazu, kotłownia gazowa), roboty instalacyjne w zakresie klimatyzacji, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

mp / czecho.pl

źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.