Wiadomości

  • 29 lipca 2021
  • wyświetleń: 1879

776 rodzin korzysta z gminnego programu "Rodzina 3+"

Na koniec 2020 roku, od początku istnienia programu, wydano 3 957 kart Rodzina 3+ dla 766 rodzin z terenu gminy Czechowice-Dziedzice - wynika z "Raportu o stanie gminy" za zeszły rok. W 2020 zanotowano wzrost wydanych kart o 229.

rodzina, dziecko, dzieci
776 rodzin korzysta z gminnego programu "Rodzina 3+" · fot. freeimages.com


Program "Rodzina 3+" realizowany jest od 1 października 2013 roku. Został on przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. W programie uczestniczą rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, składające się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W przypadku, gdy w rodzinie wielodzietnej jest dziecko niepełnosprawne - bez względu na wiek dziecka, niezależnie od faktu kontynuowania nauki.

776 rodzin korzysta z gminnego programu "Rodzina 3+"
776 rodzin korzysta z gminnego programu "Rodzina 3+" · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Celem programu jest zwiększenie dostępu członków rodzin do kultury, rekreacji, sportu oraz innych dóbr i usług poprzez zastosowanie systemu finansowych ulg. Realizatorami Programu Rodzina 3+ są jednostki organizacyjne Gminy Czechowice-Dziedzice, osoby prawne lub fizyczne, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane instytucje. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w ramach Programu Rodzina 3+ rodziny wielodzietne korzystały tak samo, jak w roku 2019 roku, ze 115 usług w 77 obiektach (wzrost o 1 usługę handlową i 1 usługę gastronomiczną), gdzie partnerzy oferują ulgi w wysokości od 5% do 99%.

Lista partnerów programu, w których można wykorzystywać zniżki dostępna jest tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.